Esnaf Kredileri

Ziraat Bankası Hayvan Kredisi Faiz Oranları Ne Kadar?

31.05.2017
138
Ziraat Bankası Hayvan Kredisi Faiz Oranları Ne Kadar?

100 bin liraya kadar bir çok alanda Ziraat bankası çiftçilerimize faizsiz hayvancılık kredisini vermeye devam etmektedir. 2019 yılında da 60 ay vadeli 3 ayda yada 6 ay da veya 1 senede ödemeli olarak canlı hayvan kredisi kullanacaklar için kredi vadesi uygulamaktadır. Çiftçimize 100 bin lira üzeri içinde 12 aylık %4 faiz uygulayana bankamızın şartları şöyledir.

Ziraat bankası hayvancılık kredisi 2019 şartları nedir ?

Kamu bankası olarak özellik ile tarım ve hayvansal anlamda yatırım yapacak olan çiftçilerimizin yanında olan Ziraat bankası 2019 yılında da vatandaşlarımızın ihtiyacı olan krediyi sağlamak amacı ile hizmet vermeye devam etmektedir. Seçkin ve deneyimi personeli sayesinde tüm hayvansal yatırımlar için destek alacağınız banka şubeleri ülkemizin dört bir yanında ücretsiz olarak hizmet vermektedir. Her yıl olduğu gibi 2019 senesinde de Bakanlar Kurulu kararıyla 8 mart 2017 tarihindeki resmi gazetede yayımlanan tebliğ ( no: 2017/15 )  ile Tarım Kredi Kooperatifleri ile Ziraat bankasından hayvan kredisi çekecek olan çiftçilerimize kredi faiz desteği verilecektir. Daha öncede çiftçilerimize Ziraat bankası ile sunulan bu desteklemeler sadece canlı hayvan alımları için kalmayıp, hayvancılık alanında ihtiyaç duyulan bir çok makine ve tarım aletlerinin alımlarını da kapsamaktadır. Şartları sağlayan tüm çiftçilerimize sunulan bu olanaklar Türkiye genelinde il ayrımı gözetilmeksizin aynı şartlarda verilmektedir. Ziraat bankası hayvancılık alınında yapılacak olan yatırımlara kredi olanağı sağlar iken hem çiftçilerimizden hemde satın alınacak olan canlı hayvanlardan bazı kriterler öne sürmektedir. İlk olarak sizlere almak istediğiniz hayvanlardan bankanın aradığı özellikleri belirteceğim, daha sonra bu şartları kabul eden çiftçilerimizin ne tür özelliğe sahip olmasından bahsedeceğim.

1- Damızlık süt sığırcılığı şartları nedir ?

Resmi gazetede yayımlanan karar doğrultusunda damızlık olarak süt sığırcılığı sıfırdan başlamak isteyenler ve var olan damızlık süt sığırlarını çoğaltma talebinde bulunanlar düşük faizli hayvancılık kredilerinden yararlanabilmeleri için en az beş baş damızlık süt sığırı yada manda almaları gerekmektedir. Şayet ellerinden 3 baş yada 5 başın altında bir adette bu tür hayvan barındıran çiftçilerimiz de alacakları hayvanlar ile 5 başın üzerine çıkmaları istenilmektedir. Örnek vermek gerekir ise çiftçimizin bakmak ile mükellef olduğu damızlık süt sığırı 2 tane ise en az 3 tane hayvan almak için Ziraat bankasına müracaatta bulunması şarttır. Bunun yanı sıra alınacak olan damızlık sığırlarında ırklarının mutlak suret ile jersey veya manda yada Türkiye de doğmuş olmak kaydı ile holstein kırmızı alaca yada siyah ırkı olması gerekmektedir. Bu ırklardaki hayvanların taşıması gerektiği diğer nitelikler ise.

 1. Damızlık belgeli olması.
 2. HAYBİS yani Hayvancılık Bilgi Sistemine kayıtlı olması.
 3. İlk yavrusuna gebe olması yada en fazla bir kere doğum yapmış olması.
 4. Azami olarak 3 yaşında olması.
 5. Sığır yada manda alacakların ise yine en fazla bir kere doğum yapmış olması ve azami olarak 4 yaşında olması aranmaktadır.

Ziraat bankası damızlık süt sığırcılığı yapacak olan çiftçilerimizin barın yapımı veya modernize edinme masraflarını da düşük faizli kredi olanakları sağlamaktadır. Sadece barınak yapımı ile destekleme sunmak ile yetinmeyen Ziraat bankası damızlık süt sığırcılık icra edecek olan çiftçilerimizin ihtiyaç duydukları bir çok alacakları faturalı alet ve ekipmanları da krediye dahil etmektedir. Buna göre ise;

 1. Ahır yapımları yada tadilat işlemleri
 2. Süt soğutma tankı alımları
 3. Süt sağma makine alımı
 4. Yem hazırlama makinesi alımı
 5. Çayır biçme, balya ve silaj makinesi
 6. Yenilebilir elektrik enerji kaynaklarının kurulması ( güne ve biyokütle gibi )
 7. Tesisin ihtiyaç duyacağı yardımcı alet ve edevatlar
 8. Hayvanların senelik olarak ihtiyaç duydukları bitkilerin yetiştirilmesi amacı ile yapılacak olan yatırımlar.

Yukarıda belirtilen tesisin ihtiyaçlarına yönelik alımlar için, damızlık hayvanlara ait küpe numaralarının sisteme kayıtlı olduğunu gösteren belge il/ilçe müdürlüğünden onaylı bir şekilde alınması gerekmektedir.

2- Damızlık kombine ve etçil sığır yetiştiriciliği

Yine damızlık kombine veya etçil sığır yetiştiriciliği yapacak olan çiftçilerimiz için sıfırdan başlayacakların en az 5 baş alması banka tarafından istenilmektedir. Elinde 5 baştan az kombine yada sığır bulunan üreticilerimiz ise mutlaka indirim faiz olanaklarından yararlanabilmesi için bu sayıyı alınacak olan büyükbaş hayvan ile birlikte 5 başın üzerine çıkması gerekiyor. Yine Ziraat bankası damızlık kombine ve etçil sığır yetiştiricileri için hem alınacak hayvan hemde kurulacak olan tesis için faiz desteklemeleri sağlamaktadır. Bankadan bu kapsam da kolay kredi almak için ise mutlak suret ile aşağıdaki hayvanda aranan özelliklere uygun tercihlerde bulunmanız gerekmektedir.

 1. Alınacak olan büyükbaş hayvanların cinslerinin mutlaka etçil ırk olan; Hereford veya Angus, Limuzin ve Şarole olması.
 2. Yada kombine ırkları olan Simental, Brown Swish yada Montbeliard ırklarından olması gerekmektedir.
 3. Tüm bu cinsteki alınacak olan hayvanların mutlak suret ile damızlık belgeli ve yine HAYBİS kayıtlı olması gerekmektedir.
 4. Yine cinsleri yukarıda belirtilen etçil hayvanların en az 36 aylık ve ilk defa gebe yada en fazla bir kere doğum yapmış olması gerekmektedir.

Yine damızlık olarak etçil veyahutta kombine sığır yetiştiriciliği yapacaklar için ihtiyaç duyulan,

 1. Ahır tadilatları veya sıfırdan yapımları
 2. Yem hazırlama ve balya, çayır, gübre ve silaj makineleri
 3. Çeşitli alet ve edevatlar
 4. Damızlık etçil sığır işletmesine güneş, konbine sığır işletmesi kuracak için ise hem güneş hemde biyokütle
 5. Kombine ırk tesisi kuracaklar için süt tankı ve süt sağım makineleri
 6. Yıllık olarak yem bitkisi üretimi

alımları için çok düşük faiz oranları ile kredi olanaklar sağlanmaktadır.

3- Damızlık olarak düve yetiştiriliciliği destekleri

Damızlık olarak düve yetiştiriciliği yapmak isteyenler mutlaka en az 50 baş alım için bankaya kredi başvurusunda bulması gerekmektedir. Şayet daha önce damızlık düve üreticiliği yapılıyor ve elinizde mevcut dana var ise yine alacağınız düveler ile birlikte bu sayının 50’nin üzerine çıkması gerekmektedir. Alınacak olan damızlıkların en az 4 en fazla ise 13 aylık arasından olması gerekmektedir. Damızlık düve yetiştiriciliği için de banka isteyenlere aşağıdaki başlıkların faturalandırması durumda çok uygun faizlerde kredi olanağı sağlamaktadır.

 1. İşletmenin kurum aşamasında yapılan masraflar, yada var olan tesisin tadilatı için yapılan harcamalar
 2. Silaj, yem hazırlama, balya makinesi
 3. Güneş enerjisi sistemi kurulması
 4. Tek bir senelik ihtiyaç duyulan yem ekim giderleri

4- Büyükbaş hayvan yetiştiriciliği teşvikleri

Büyükbaş hayvan yetiştiriciliği yapacak olan çiftçilerimizin kültür ırkı yada melezi ve en az 48 aylık ve yine en az 15 baş hayvan alımları için başvurularda bulunması gerekmektedir. Faal olarak büyükbaş hayvancılık yapanlar ise kredi başvurularında bu sayıyı 15 in üzerine çıkmalarına taahhüt etmek zorundadır. Hayvancılık bilgi sistemine kayıtlı olan büyükbaş hayvan alımlarında da çiftçimizin ihtiyaç duyduğu diğer giderler için de kredi olanakları sağlanır. Bunlar,

 1. Barınak tadilat masrafları yada sıfırdan barınak yapımı
 2. Süt sağım ve saklama tankları
 3. Yem hazırlama ve diğer yardımcı makineler
 4. Yıllık yem bitkisi yetiştiriciliği
 5. Büyokütle ve güneş enerjisi tesisi kurumları

giderleridir.

5- Küçükbaş hayvan yetiştiriciliği teşvikleri

Ziraat bankası küçükbaş olarak keçi ve koyun alımları için devlet faiz destekli kredi imkanı sağlamaktadır. Bun imkanlardan istifa edecekler olan çiftçilerimizin ise koyun alımları için en az 50 baş, keçi alımları için ise yine en az 25 baş için başvurularda bulunması gerekmektedir. Alınacak olan küçükbaş koyun yada keçilerin mutlaka koyun keçi kayıt sistemine kayıtlı olması ve en az 6 en fazla ise 24 aylık olması gerekmektedir. Alınması planlanan koyun ve keçilerin ülke içinde doğmuş olması da gerekmektedir. Ayrıca bu şartlar doğrultusunda küçükbaş hayvan yetişticiliği yapacakların ihtiyaç duyduğu diğer yardımcı alet ve edevatların alımları içinde kredi olanakları sağlanmaktadır. Bu alım başlıkları ise,

 1. Ahır yapılması yada var olan çiftliğin tadilatı
 2. Süt saklama ile sağma makineleri
 3. silaj, çayır biçme ve balya makineleri
 4. Kendi elektrik enerjisini kurmak isteyenlere, güneş enerjisi sistemi kredileri

verilmektedir.

6- Küçükbaş besicilik desteklemeleri

Küçükbaş hayvan besiciliği kuracak olan çiftçilerimizin bu tesis için en az 50 baş hayvan alması gerekmektedir. Şayet küçükbaş hayvan besiciliği yapıyor ise de mutlaka 50 başın üzerine çıkması gerekmektedir. Alınan küçükbaş hayvanların HAYBİS sistemi içerisinde yer alan koyun keçi sistemi içinde en az 30 gün süre ile kayıtlı olarak gözükmesi gerekmektedir. Ayrıca küçükbaş besicilik yapacakların aldıkları hayvanların erkek ve en az 90 günlük olması gerekmektedir. Küçükbaş besicilik başvurularında bulunan çiftçilerimiz şartları sağlamaları durumda yine ahır yapımı ve ihtiyaç duydukları makine alımları için kredilendirme banka tarafından yapılmaktadır.

7- Ziraat Bankası Arıcılık Kredileri

Ziraat bankası devlet destekleri ile hayvan alacakları sadece büyükbaş ve küçükbaş hayvan alımları için teşvik sağlamak ile kalmayıp kanatlı bir çok hayvan besiciliği içinde destekler sağlamaktadır. Bunların biri de arıcılık yapacak olan üreticilerimize sağlanan imkanlardır. İster gezici olun ister ise sabit bir yerde arıcılık ile bal üretimi yapın, devletin faiz destekleri ile uygun ödeme kolaylıkları ile sizlerde kredinizi alabilirsiniz. Tabi arıcılık alanında da bankanın talep ettiği şartları yerine getirmeniz durumunda. Bu şartların başında ise arı üreticilerin bakanlıktan izin alması gerekmektedir. Ayrıca başvuruda bulunan üreticimizin alacakları arılı kovan sayısı en az 50 olması ve arıların hayvancılık bilgi sistemine kayıtlı bombus arısı olması gerekmektedir. Bankanın arıcılık alanında sağlamış olduğu diğer imkanlar ise sabit ve gezici arıcılık yapacaklar göre ikiye ayrılmaktadır. Ayrıca banka yine sağladığı diğer yan destekleri arıcılık yapacak yada yapıyor olanın sayısına göre değişik olanaklarda sunmaktadır. Bankanın arıcılık alanında sağladığı diğer kredi olanaklar.

 1. Boş veya dolu arılı kovan alımları
 2. Polen temizleme ve kurutma makinesi
 3. Kek hazırlama ile baz süzme aletleri
 4. Gezici arıcılık yapacak olanların şayet 200 ve üzerinde arılı kovanları var ise ihtiyaç duydukları enerji kaynaklarının alınması. ( jeneratör, güneş enerjisi sistemleri )
 5. Gezici arıcılık yapanlar için baraka ve karavana alımları
 6. 100 adet ve üzerinden arıcılık yapan üreticilerimize ihtiyaç duydukları güneş enerjisi ve jeneratör alımları
 7. 100 adet veya üzerinde arı üretimi yapanlara ihtiyaç duydukları çiftleşme kutusu veya kovanı ( en az 1000 adet alması kaydı ile ) talep eder ise baraka ve karavana alım kredilerinin sağlanması
 8. Bombus arısı sektörü için yapılacak olan bina giderleri ve bunun yanı sıra yardımcı alet alımları
 9. Her türlü arıcılık malzemeleri, örneğin; maske, pürmüz, körük alımları.
 10. Gezici arıcılık yapanların nakliye giderleri
 11. Arıları beslenme için ihtiyaç duyulan kek, şeker ve temel petek alımı.

dahil olmak üzere aklınıza gelebilecek her alan için Ziraat bankası arıcılık kredileri olanakları sağlamaktadır.

8- Tavuk yetiştiriciliği ziraat bankası kredi şartları

Ziraat bankası bıldırcın üretiminden ördek ve kaz yetiştiriciliği dahil olmak üzere kanatlı hayvan sektöründen tavuk hatta deve kuşu üretimine kadar destek sağlamaktadır. Günümüzde hem et hemde yumurta üretimi için bu sektöre oldukça büyük yatırımlar yapılmaktadır. Yapılan yatırımlar doğrultusunda çiftçilerimiz organik yumurta üretimini gezer tavukçuluk sistemi ile de sağlayarak çok yüksek kazançlar elde etmektedir. Sektörde bulunmak isteyenler, Ziraat bankasından devlet teşvik olanakları kapsamında kredi kullanmaları durumda bazı şartları kabul etmeleri gerekmektedir. Bu şartlar ise,

 1. Etlik olarak piliç yetiştiriciliği yapacakların en az 10.000 adet tavuk alımı
 2. Yumurta üretimi yapacakların en az 7.500 adet tavuk alması
 3. Bıldırcın yetiştiriciliği veya kaz ile ördek alımı yapacakların 2500 adet alması
 4. Deve kuşu üretimi yapacakların 50 adet ve üzerinde bir çiftlik kurması gerekmektedir.
 5. Hindi yetiştiriciliği için 1000 adet

9- Damızlık kanatlı yetiştiriciliği

Bakanlık tarafından alınan karar doğrultusunda damızlık olarak damızlık olarak et pilici yada yumurta üretimi yapacakların en az 10.000 Adet alım yapması gerekmektedir. Ancak Ankara tavukçuluk araştırma istasyonu müdürlüğünce belirlenen hatlarda tavukçuluk yapacaklar için bu rakam 1.000 adet olmaktadır. Tavuk haricinde diğer kanatlı alımları için ise,

 1. Damızlık hindi yetiştiriciliği için 5.000 adet alım yapılmalı
 2. Damızlık olarak kaz, ördek ve bıldırcın için 1.000 adet
 3. Damızlık deve kuşu üretimi için 100 adet

alım yapılması gerekmektedir. Ayrıca damızlık üretimi için banka ihtiyaç duyulan.

 1. Damızlık kümes ve kuluçka hane
 2. Kendi elektrik üretimi için kurulacak olan tesis
 3. İhtiyaç duyulan makine alımları

için kredi olanakları sağlamaktadır.

Ziraat bankası hayvancılık kredisinde faiz oranları

Ziraat bankası tarafından her türlü hayvancılık kredisi başvurusunda çiftçilerimizden bazı şartlar istenilmektedir. Öncelik olarak bu başvuru şartların en başında ÇKS belgesi gelmektedir. Mutlaka devlet faiz destekli olarak kredi başvurusunda bulunacak olan çiftçimizin çiftçi kayıt sisteminde isminin olması gerekmektedir. Bunun haricinde banka yukarıda belirttiğimiz şartlar dahilinde alınacak olan hayvan için çiftçimizin KKB Kredi notu değerini mutlaka sorgular. Geçmişe yönelik bankalar ile ticari ilişkilerinizde herhangi bir vukuatı olmaması gerekmektedir. Banka başvuru sahibinden 2 adet özellik ile memur olmak kaydı ile kefil isteyebilir. Ayrıca başvuru yapan çiftçimiz faal olarak hayvancılık ile uğraşıyor ise bakmış oldukları hayvanları üzerinden küpe numaralarını ipotek ederek kredi alabilir. İlk defa hayvancılık yapacak ise de Ziraat bankası çiftçimizden bu kezde taşınmaz ipotek değeri olan ev yada tarla gibi yerleri tapuları ile birlikte talep edebilir.

 • 2019 senesinde SGK dan ve Vergi dairesinden bazı borcu yoktur yazıları istenilmektedir. Örnek.

Ziraat bankasının hayvancılık kredilerinde geri ödeme seçenekleri yılda 1 ödemeli veya senede 2 gibi değişik seçeneklerden oluşmaktadır. Kredi faiz oranları ise %4 gibi sembolik bir rakamdan ibarettir.

 

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.