Esnaf Kredileri

Sübvansiyonlu Kredi Nedir? Hangi Bankalar Vermektedir?

17.04.2018
122
Sübvansiyonlu Kredi Nedir? Hangi Bankalar Vermektedir?

Tarım ve hayvancılığa desteğin her geçen sene daha da fazla artması ile 2018 sübvansiyonlu kredilerin de faiz oranlarına baktığımızda diğer kredi faizlerine oranla oldukça düşük olduklarını göreceksiniz. Çiftçilik ve tarımla uğraşan vatandaşa devlet desteği dediğimizde karşımıza çıkan sübvansiyonlu kredi hakkında ve hangi alanlarda bu krediden yararlanılabilir konusunda size daha açıklayıcı bilgilerle makalemize devam edelim.

2018 Sübvansiyonlu Kredi Nedir?

10 Şubat 2018 de Bakanlar Kurulu’ nun kararı ile T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatifleri’ nin de dahil olduğu bu karar; tarım ve hayvancılıkta üreticinin desteklenmesi adına, belirlenen ürünlerin üretimi için alınan krediye uygulanan düşük faizli kredi türüdür. Devletin üreticiye bu desteği verirken amacı tamamen tarım ve hayvancılık da üretimi ve gelişmeyi desteklemektir. Bu yüzden bu düşük faizli kredi uygulamasında kredi alan üreticiden bir karşılık beklenmez. Mevcut kredi oranlarına göre oldukça düşük faizli olan bu kredi çiftçi için gerçek anlamda iyi bir finansmandır. Normalde uygulanan faiz oranları %10 lar da iken bu kredide uygulanan faiz oranı %4 den %2 ye kadar düşmektedir. Bu oranlar ise T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatifleri’ nin ortak belirleyeceği risk raporuna göre oluşturulmaktadır.

Sübvansiyonlu Kredi Hangi Alanları Kapsamaktadır?

Tarım ve hayvancılığa destek için uygulanan sübvansiyonlu kredinin kapsamına baktığımızda geniş bir çerçeve görmekteyiz. Hayvansal üretim ve bitkisel üretim olarak iki kategoriye ayrılan bu destekle aşağıdaki alanlarda düşük faizli kredi alabilirsiniz. Hem bu alanlara bakalım hem de kredi faiz oranlarını görelim,

Hayvansal Üretim Desteği

 • Damızlık süt sığır yetiştiriciliği %2-%0
 • Yaygın hayvansal üretim %2
 • Damızlık düve yetiştiriciliği %2
 • Büyükbaş hayvan besiciliği %4
 • Küçükbaş hayvancılık %0 faizsiz
 • Arıcılık %4
 • Kanatlı sektörü %4
 • Kanatlı sektörü damızlık yetiştiriciliği %0 faizsiz
 • Su ürünleri sektörü %4

Bitkisel üretim

 • Kontrollü örtü altı tarımı (sera) %2-%6 arasında değişir
 • Yaygın bitkisel üretim %4
 • Yem bitkisi üretimi +0 faizsiz
 • Yurt içi sertifikalı tohum, fide, fidan üretimi %4
 • Yurt içi sertifikalı tohum, fide, fidan kullanımı %4
 • Süs bitkisi üretimi %4
 • İyi tarım, organik tarım uygulamaları %4
 • Tarımsal mekanizasyon %2
 • Traktör desteği  %5,7
 • Modern basınçlı sulama %0 faizsiz
 • Arazi alımı %6

Bu alanlarda yapacağınız sübvansiyonlu kredi başvurunuzda, vade sayısı ve güncel faiz oranlarına göre değişkenlikler olacaktır. Her alana göre farklı faiz oranları belirlenmiştir, çoğu alanda %4 ile % 2 arasındayken bazı alanların faiz oranları %0 dır. Bu da üreticiye büyük anlamda destek olmaktadır.

Sübvansiyonlu Kredi Başvuru Şartları ve Gerekli Belgeler Nelerdir?

Büyükbaş yetiştiriciliği için bu krediyi almak istiyorsanız, işletme kapasitenizin 10 baş hayvanın üzerine çıkması gerekmektedir. Küçükbaş için ise; koyun 50 baş, keçi en az 20 baş kapasiteye uygun bir işletme için bu kredi verilmektedir. Arıcılık için, mevcut arılı kovan sayınızın 50 ve üzerinde olması gerekmektedir. Kanatlı hayvanda ise rakamlar biraz daha yukarıda seyretmekte; piliç için on bin adet, yumurta tavuğu için yedi bin beş yüz adet, kaz, ördek, hindi için bin adet, bıldırcın için iki bin adet, devekuşu için elli adet ve üzeri kapasitelerde işletme kurulması veya kurulu işletmelerin kapasitelerinin bu rakamların üstünde olması gerekmektedir. Su ürünleri yetiştiriciliği yapacak olan üreticilerin bu üretim için gerekli olan tüm sistemin kurulmasını kapsamaktadır. Bu bilgilerin ayrıntılarına Resmi Gazete’ den ulaşılabilmektedir. Ziraat Bankası’ nın sitesin de de bulabileceğiniz gerekli belgelere bakacak olursak;

Gerçek kişiler için,

 • Nüfus cüzdanı fotokopisi
 • Tarımsal Kredi Başvuru Formu
 • ÇKS belgesi
 • Tapu kaydı ya da kira kontratı
 • Teminat gösterilecek belgeler
 • Gelir belgesi
 • Hisseli ise hissedarlardan muvafakatname
 • Kiralık arazi için mal sahibinden muvafakatname
 • Yatırım Teşvik Belgesi ve Global Liste (varsa),
 • Tarımsal üretim faaliyet konusuna göre istenecek belgeler

Tüzel kişiler için,

 • Çiftçi Belgesi/ÇKS Belgesi
 • Tüzel kişilik ana sözleşmesinin (varsa değişikliklerin) yayımlandığı
 • Ticaret Sicili Gazetesi
 • Oda kayıt belgesi
 • Vergi levhası
 • Tüzel kişiliği temsile yetkili kişilerin, temsil yetkisine ilişkin
 • kararlar ve noter onaylı imza sirküleri
 • Yeni kurulan tüzel kişilikler için kuruluş ve/veya son yıla ait,
 • diğerlerinde ise en az son üç yıla ait bilanço ve gelir tablosu
 • Tarımsal işletmesini tevsik edici belgeler (tapu kaydı, kira kontratı vb)
 • Krediye karşılık gösterilecek teminatlara ilişkin belgeler

Bu belgelerle birlikte yapacağınız başvuru ile sübvansiyonlu kredi yani, düşük faizli tarım kredisinden faydalanabilirsiniz.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.