Esnaf Kredileri

Küçükbaş Hayvan Kredisi Veren Bankalar Hangileridir?

03.06.2017
131
Küçükbaş Hayvan Kredisi Veren Bankalar Hangileridir?

Koyun yada keçi alarak süt yada peynir veya etçil amaçlı küçükbaş alacak olan çiftçilerimize bankalar 2019 senesinde de uygun faizli kredi vermeye devam etmektedir. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının 8 mart 2017 tarihinde yayımladığı tebliğe göre canlı küçükbaş hayvan alacaklar şartları ve gerekli evrakları tanzim etmeleri durumunda Ziraat bankasından nerede ise faizsiz hayvan kredisi olanaklarından istifade edebilecektir. Tarım Kredi kooperatifleri ile birlikte ortak yürütülen küçükbaş hayvan kredisi seferberliği ile çiftçilerimiz ihtiyaç duydukları bir çok makine ve ekipman alımları da yine arzu etmeleri durumda Ziraat bankasına kredilendirme yapabileceklerdir. Tüm bu imkanlar dahilinde canlı alınacak olan hayvan dan istenilen şartlar ve sizlerden talep edilen gerekli evrakları maddeler halinde resmi gazeteye tekabül yayımladık. Ayrıca siz çiftçilerimiz için güncel ufak birde kredi faiz oranları tablosu oluşturduk.

Küçükbaş Hayvan Kredisi Veren Bankalar ve 2019 Şartları nedir?

Devletimiz çiftçilerimizi hayvansal yatırımlar alanında teşvikler sağlamak amacı ile kendi bünyesinde yer alan iki kurumu görevlendirmiştir. Bu kurumlar ise çiftçimizin daima yanında olan, deneyimli ekibi ile sürekli hizmet sağlayan Ziraat bankası ile Tarım Kredi Kooperatifidir. Tarımsal ve hayvansal alanda çiftçimizin ihtiyaç duyduğu kredi hatta özel ayrıcalıklı kredi kartı imkanı bile sunan Ziraat bankası, küçükbaş hayvancılık yapan yada sıfırdan yapmak isteyenlere Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının resmi gazetedeki tebliği doğrultusunda nerede ise faizsiz hayvan kredisi imkanı sunmaktadır. Başvuru şartlarına uygun çiftçilerimizin tamamına devlet kaynağı gözetilmeksizin sağlanan bu olanaklar dan yararlanacak olan yatırımcılarımızın alacakları koyun yada keçilerin de istenilen bazı şartlara haiz olması gerekmektedir. Hem çiftçimizden hemde alınması düşünülen küçükbaş hayvanlar dan aranan özellikleri sizler için resmi gazete beyan edildiği şekilde aşağıda yerdik.

Küçükbaş Hayvan Kredisi Veren Bankalar hangileridir ?

Öncelik ile siz küçükbaş hayvan kredisi alacak olan çiftçilerimize biraz bilgilendirme yapma gereği duydum. Değerli çiftçilerimiz, Türkiye’de şuan için bankaların nerede ise tamamı çiftçilerimizin istenilen şartları sağlaması durumda alacakları keçi yada koyun için kredi imkanı sağladığını bilmenizi isterim. Ziraat bankası dahil olmak üzere bu olanağı sizlere sağlayan tüm bankalar tarafından çiftçimizden talep edilen şartlar nerede ise bire bir aynıdır. Ziraat bankasının farkı ise devletimizin çiftçimizin şartları sağlaması durumda alacakları krediye faiz destelemesi sağlaması ile nerede ise faizsiz bir şekilde kredi kullanmasına imkan sunmasıdır. Bu kapsamda devletimiz yayımladığı resmi gazetedeki bildirgesine göre küçükbaş hayvan yetiştiriciliği ve besiciliği olarak iki başlık altında bazı şartları sizlerden sağlamanızı istemiştir. 2016/9665 sayılı bakanlar kanunu ile yürürlüğe giren kararda yer alan madde 9 ve 10 da ki şartlar aynen aşağıdaki gibidir. ( Maddelerde bazı kelimelerde daha iyi anlaşım için bazı düzenlemeler yapılmıştır. )

Küçükbaş Hayvan Yetiştiriciliği Başvuru Şartları

Resmi gazetede yayımlanan tebliğdeki MADDE-9 da küçükbaş hayvan yetiştiriciliğine yer verilmiştir. Yayınlanan tebliğ de yetiştiricilik yapacak olan çiftçilerimizin alacakları hayvanlarda ki bazı özeliklerin altları çizilmiştir. Buna göre ise sıfırdan yani en baştan küçükbaş hayvan alacakların en az koyunculuk yapacaklar ise şayet 50 baş, keçi yetiştiriciliği yapacaklar ise de en az 25 baş alım yapmaları için müracaat etmeleri gerekmektedir.

Not: Daha önceli yıllar da benim hatırladığım kadarı ile belirtilen sayıya ilaveten küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapacak olanların aldıkları hayvanların cinslerine de dikkat etmeleri gerekiyordu. Ancak 2017 yılında yayımlanan resmi gazete bu ” 28130 sayılı, 2.12.2011 tarihli ” resmi gazeteye uygun cinsler de olacak diye adlandırılmış. Sizler için bahsi geçen resmi gazeteyi bulup araştırdığım da ise hiç bir küçükbaş cinsin belirtilmediğini gördüm. Bana inanmayıp incelemek isteyenler http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2011/12/20111202-8.htm buradan ilgili resmi gazeteyi okuyabilirler. Bu da şu demek oluyor ki, küçükbaş sınıfında yer alan tüm koyun ve keçileri 2019 senesinde devletin faiz destekleri ile alabilirsiniz. 😀 Tabi aşağı da belirttiğim diğer bir kaç maddelik şarta uyması durumdan.

 • Madde-1- Alınacak olan küçükbaşların mutlak suret ile yurt içinde doğmuş olması gerekmektedir.
 • Madde-2- Koyun yada keçilerin HAYBİS adı verilen bakanlığın takip sisteminde yer alan ” Koyun Keçi Kayıt Sistemi ” içerisinde küpe numaralarının yer alması şarttır.
 • Madde-3- Son olarak ise düşük faizli olarak alınacak olan koyun yada keçinin en az 6 aylık en fazla 24 aylık olması gerekmektedir.

bu şartlar kapsamında küçükbaş yetiştiricilik yapacak olanlar için banka ihtiyaç duyduğu bazı yardımcı ekipmanlar ile ana makine ihtiyaçlarına da kredi imkanı sağlamaktadır. Bunlar;

 1. Hayvanların barınak, ahır gibi kapalı alanlarının sıfırdan yapılması veya büyütülmesi için yapılan giderler.
 2. Süt sağım işlerinden en çok ihtiyaç duyacağınız ” Sağım Makinesi ” ve sağdığımız sütleri uzun süre muhafaza edebileceğiniz ” Saklama Tankları ”
 3. Güneş enerjisi ile kendi elektriklerini üretmek isteyen çiftçilerimize sağlanan düşük faizli krediler
 4. Balya, Silaj, Çayır biçme türü makine alımları.
 5. Yıllık olarak küçükbaşların ihtiyaçları olan yem örtüsünün yetiştirilmesi

adına da kredi imkanları sağlanmaktadır.

Küçükbaş Hayvan Besiciliği Kredisi Başvuru Şartları

Resmi gazetede madde 10 da belirtilen küçükbaş olarak besicilik yapacak olan çiftçilerimiz için istenilen şartlar yine öncelik ile sayıya esastır. Bu esasa göre ise alınacak olan küçükbaş sayısının en az 50 baş olması şarttır. Bu şartı kabul edenler çiftçilerimizin ise diğer hayvanda aranan talepleri de yerine getirmesi gerekmektedir. Bu talepler ise.

 1. Alınacak olan 50 baş hayvanın tamamı erkek olması ve yaşlarının da en az 3 aylık dan fazla olması gerekmektedir.
 2. Yine besicilik amacı ile alınacak olan küçükbaş hayvanların ta tamamının Türkiye sınırları içerisinde doğmuş olması gerekmektedir.
 3. Hayvanların tamamının HAYBİS ismi verilen bakanlık takip sisteminde küpe numaralarının mevcut olması ve bu sistemde en az 30 gün gözükmesi gerekmektedir.

Değerli çiftçilerimiz küçükbaş besicilikte de geçen yıllardaki gibi alınması talep edilen hayvan cinsleri 2017 resmi gazetesinde belirtilmemiş. Bu ayrıntı resmi gazete madde 10 da şu şekil bildirilmiştir, ” Keçi ve Koyun Türü Hayvanların Tanımlamasına Uygun ” olacak diye. Sizler için yaptığımız araştırma neticesinde de ise belirtilen resmi gazetede ise aşağıdaki madde ki bildirime ulaştık.

h- Keçi ve koyun türü hayvanlar; Yapağı üretimi yada et veya süt üretimi için alınacak olan damızlık yada diğer amaçlı her yaştaki küçükbaşlar.

bu da demek oluyor ki bu kapsamda her tür ( saanen, Ankara tiftik keçisi ) küçükbaş hayvan alabilirsiniz.

Küçükbaş Hayvancılık da Süt Üretimi İçin Saanen Keçisi Önerilir

Küçükbaş Hayvancılık da Süt Üretimi İçin Saanen Keçisi Önerilir

Küçükbaş Hayvan Kredisi Alacak Olan Çiftçilerimizde Aranan Şartlar

Küçükbaş et yada süt veya yapağı üretimi yapacak olan çiftçilerimizden alacakları hayvanlara yönelik istenilen şartları maddeler halinde resmi gazeteye dayanarak sizler için belirttik. Şimdi sıra geldi bu Ziraat bankasına bu başvuruyu yapacak olan çiftçilerimizden istenilen gerekli evraklar ile talep edilen şartların neler olduğunun aydınlatmaya. Bunları ben yine bir karışıklığa taviz vermemek için maddeler halinde belirteceğim.

 1. Ziraat bankasında çiftçimiz şahsen başvurması ve ehliyet veya kimlik belgesini yanında getirmesi gerekmektedir.
 2. Başvuru sahibinin vergi dairesine borcu olmadığını gösteren yazı. Örnekteki gibi olacak.
 3. Çalışan en az 2 tane bordrolu kefil eşleri ile birlikte talep edilebilir. Sözleşmede imza beyan etmesi istenilebilir.
 4. Başvuru yapacak olan çiftçimizin ÇKS belgesine haiz olması şarttır.
 5. Şayet halen küçükbaş hayvan yapıyor ise çiftçimiz bakmak ile yükümlü olduğu bu hayvanların küpe numaralarını rehin ettirerek başvura da bulunabilir. Tabi rehin edilecek olan küçükbaşların da yaşlarının uygun olması aranmaktadır.
 6. Sıfırdan küçükbaş hayvancılık yapacak olan çiftçilerimiz ise ipotek olarak üzerine kayıt herhangi bir taşınmazı ipotek ettirebilir. Yada kefillerin herhangi birinin üzerindeki taşınmaz ipotek edilebilmektedir.

Bu şartlar sağlandığı durumunda Ziraat bankası başvuru sahibi çiftçinin Findeks KKB kredi Notu değerini sorgular. 5 Yıllık geçmişe yönelik yapılan bu istihbarat sorgulamasında şayet çiftçimizin kredi skoru riskli bölgede değil ise sözleşme formları imzalanır. Küpe numarası beyan etmiş olan çiftçilerimizin de bu sırada bilir kişi tarafından hayvanları ve barınakları incelenmektedir.

Küçükbaş hayvan kredisi veren bankaların şartları nedir

Küçükbaş hayvan kredisi veren bankaların şartları nedir

Çiftçilerimiz, devletimizi TKDK tarafından kapsam içinde yer alan bazı illerimize her türlü hayvancılık için %70 varan harcamaları için hibe imkanları sağlamaktadır. Bunu detaylı olarak ben sizler için Devlet Destekli Hayvancılık Teşvikleri Hibe Kredileri 2019 isimli makalemde belirttim. Okumanızda fayda olacağı kanısındayım.

Faiz Oranları ve Hesaplama Tablosu

Küçükbaş hayvan kredisi veren bankalar da sizlere öncelik ile tavsiye ettiğimiz Ziraat bankasının istediği tüm şartları maddeler olarak sizler ile paylaştım. Nerede ise faizsiz hayvan kredileri imkanı sağlayan Ziraat bankası çiftçimize %0.4 oranında kredi olanağı sağlamaktadır. Bu da demek oluyor ki şayet,

 • 30.000 TL alacağını kredinin 48 ay sonraki ödenecek olan toplam rakamı 33.660 TL
 • 40.000 TL küçükbaş hayvan kredisi alacak olan çiftçimizin 4 yıl sonra ödeyeceği toplam rakam 44.880 TL olmaktadır.

Yapılan başvurularda çiftçimiz arzu eder ise geri ödemeleri aylık yada yılda bir veya senede bir ödemeli olarak belirleyebilmektedir.

 

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.