Esnaf Kredileri

KOSGEB YİB Nedir Nasıl Hesaplanır

12.06.2017
155
KOSGEB YİB Nedir Nasıl Hesaplanır

Yıllık iş birimi teriminin kısaltması olan Y.İ.B. ” KOSGEB İşletmelerin Niteliği Hakkında Bilgi Beyannamesi ” doldurma işlemlerinde esnaflarımızın hesaplama yapmakta genellik ile zorlandığı noktalardan bir tanesidir. YİB alanını doğru bir şekilde doldurmadan evvel kobi’nin YİB nedir ? bilmesi gerekmektedir. İşletme sınıfının bulunması amacı ile doldurulması gerekilen başta Yib, daha sonra ise net satış hasılatı ve mali bilanço toplamı alanları nasıl bulunur ve hesaplanıp doldurulması gerekir ? sizler için örnekler ile sitemizde…

KOSGEB YİB Nedir ?

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerinin Tanımı ve Niteliklerinin Sınıflandırılması amacı ile yayımlanan Bakanlar kurulu kararı ile yönetmelikte yıllık iş birimi yani Y.İ.B. hesaplaması istenilmektedir. YİB in doğru bir şekilde hesaplanabilmesi için ilk olarak YİB nedir ? bilmemiz gerekmektedir. 18/11/2005 tarihinde yayımlanan resmi gazetedeki ” Amaç ” bölümünde YİB’ in tanımı; Bir sene süresi boyunca tam zamanlı olarak işletme içinde veya işletme dışında ama işletme için çalışanların bir kişiyi olarak tanımlanmaktadır. Peki buna göre yıllık çalışan sayısını yani kısa adı ile Y.İ.B nasıl hesaplanır ? Hesaplama yapar iken nelere dikkat etmelisiniz ? Örnekler ile işte cevabı..

KOSGEB Y.İ.B. Nasıl Hesaplanır ?

İşletmenizin hangi sınıfta yer aldığını belirtmek amacı ile verileri girmeniz istenildiği zaman sizleri muhtemelen ” ilgili olduğu mali yılı ” formunda 3 tane alan bekleyecektir. Bu alanlar,

 1. Yıllık çalışan kişi sayısını yani Y.İ.B.
 2. Net satış hasılatı
 3. Mali Bilanço toplamı

dan oluşmakta olup, ekran görüntüsü ise,

Yıllık Çalışan Kişi Sayısı YİB Formu

Yıllık Çalışan Kişi Sayısı YİB Formu

bu şekilde olması gerekmektedir. Bu alanlara ilk olarak iş yerinizin hangi sınıfta yer aldığını bildirmek amacı ile dolduracağınız formda o anki yıla ait tarihi girmeniz gerekmektedir. Buradaki tüm hesaplamalar yılını doldurmuş olan iş yerleri için en son onay almış olan hesap dönemine ait olması gerekmektedir. Şayet yeni kurulan bir iş yeri iseniz ise, bu kez o yıl ait tahmini verileri girmeniz yeterli olacaktır. Şimdi sıra geldi artık örnek ile YİB alanını nasıl doldurmamız gerektiğine.

Diyelim ki küçük bir ayakkabıcı dükkanınız var. Yıl içinde bir den çok çalışan iş başı yapıp belli bir süre çalıştıktan sonra yine sene içinde işi bıraktığını var sayalım. Bu göre,

 1. Ayşe 120 gün çalıştı.
 2. Fatma 100 gün çalıştı.
 3. Suna 150 gün çalıştı
 4. Serpil 360 gün
 5. Ecrin 60 gün çalışmış olarak kabul edelim.

tüm bu çalışan arkadaşlarımızın isimlerinin hiç bir önemi yoktur. Bizim için önemi olan ait olan yılın içinde çalışmış olması ve toplam gün sayısı. Buna göre ise tüm çalışma gün sayılarını ilk olarak bir toplayalım. 360+120+100+150+60 = 790 sonucunu bulduk. Yani yıl içinde toplam 790 gün toplam iş yerimizde çalışan olmuş. Şimdi bu değerinin yıllık olarak ortalamasını bulmamız gerekiyor. Bunu da bulmak için toplam iş gününü bir yılın 360 gün olarak kabul gördüğümüz için 360 güne bölmemiz gerekmekte siniz. Yani toplam gün olan 790 / 360 = 2.19 ortalaması çıkmaktadır. Sonuç olarak ise yıllık çalışan kişi sayısı alanına da 2.19 ortalamasını yazmalısınız.

Not: Bu hesaplama tablosuna, çalışanın çıkmış olduğu doğum izni veya birinci derece yakın ölümlerinden dolayı kullanmış oldukları yasal izinler dahil edilemez.! Belirtmiş olduğumuz bu hesaplama tablosuna kendinizi dahil etmeyi lütfen unutmayınız 🙂

İşletme türleri hesaplaması ve işletme verilerinin bulunması nasıl yapıldığı, buradan Yıllık Çalışan Kişi Sayısı YİB İşletme Verisi Hesaplama bulabilirsiniz.

Net Satış Hasılatı ve Mali Bilanço Toplamı

Beyanname de yer alan diğer bir alan ise ” Net Satış Hasılatı ve Mali Bilanço Toplamı ” alanlarıdır. Bu alanlarda ki net satış hasılatı bölümüne iş yerinizin yıl içinde elde etmiş olduğu net satış hasılatını yazmanız yeterli olacaktır. Bunu da bulmak için iş yeriniz tarafından bildirim yapacağınız yıla ait olan toplam bürüt satıştan,

 1. İadeler
 2. İskontolar
 3. Diğer indirimler

düşüldüğü zaman elde edeceğiniz değeri girmeniz gerekmektedir. Örnek vermek gerekir ise bürüt satışınız yıl içinde 1.000 TL olsun iskonto %10 iadeler %7 ve diğer indirimler ise %3 tekabül etsin. Toplam Bürüt den düşeceğiniz değer %20 olacaktır. Yani 1.000 TL %20 si 200 TL olacaktır. Şimdi 1.000 – 200 = 800 TL elimize yıl içinde geçen net satış hasılatı ( kazanççı ) olacaktır.

Mali Bilanço Toplaması ise, kobi beyannamesi doldurma işlemini KBS sisteminde gireceğiniz zaman rakamların aralarına virgül girilmeden yazılması gereken bir alandır.  Bu rakamı bulmak için adında da anlaşılacağı gibi işletmenin o yılki PASİF Mali Bilançosunu sisteme girmeniz yeterli olacaktır.

Mali Bilanço terim anlamı olarak ise, her hangi bir iş yerinin, belli tarih de sahip olduğu varlıklarını gösteren tabloya denilen adlandırmadır.

KOBİ’lerin Tanım yönetmeliği

Lütfen YİB hakkında merak ettiğiniz soruları hiç çekinmeden bizlere sorunuz…

 

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.