Esnaf Kredileri

Kobi Nedir, Ne İşe Yarar, Nasıl Olunur ?

13.06.2017
134
Kobi Nedir, Ne İşe Yarar, Nasıl Olunur ?

Ülkemizde genellemeler her alanda karşımıza çıkmaktadır. Ticari hayatta ise sıklık ile duyduğunuz bu genelleme terimleri ise esnaf, yeni girişimci ve kobi gibi sıfatlardan oluşmaktadır. Bu genellemeler aslında bir yandan sınıflandırmalardır. Belli özellikleri taşıyanlara kobi denir iken diğer niteliklerde yer alanlarda esnaf ve yeni girişimci denilmektedir. Peki nedir bu belli özellikler. ? Yani kobi nedir ? nasıl olunur, bunun yolu yordamı nedir ? Artıları ile eksileri ile kobi avantajları ve size dezavantajlarını ele alacağız.

Kobi Nedir ?

Kobi, açılım olarak ” Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletme ” tanımlamasında yer almaktadır. Kobi olup olmadığını hesaplamak için yıllık net satış hasılatınız veya mali bilanço toplamınız ile çalışan kişi sayınıza bakılmaktadır. Buna göre ise şayet kurmuş olduğunuz iş yeriniz de 249 dahil olmak üzere onun altındaki rakamlarda çalışan mevcut ve senelik olarak 40 milyon TL aşmıyor ise siz kobi sınıfına girersiniz. Kobi de kendi içinde 3 ay ayrı sınıfa ayrılmaktadır. Bu sınıflamalarda yine senelik olarak çalıştırmış olduğunuz işçi sayısı ile net hasılatınız ile mali bilanço ya göre belirlenmektedir. Buna göre ise kobi sınıflandırmaları, aşağıdaki gibi olmaktadır.

 • Mikro Ölçekli Kobi; Adında da anlaşılacağı üzere kobi sınıflandırmasının en alt kademesinde yer alan sınıftır. Şayet iş yeriniz de sene içinde çalışan sayınız 10 kinin altında yer alıyor ve mali bilançonuz da 1 milyon TL geçmiyor ise siz bir Mikro Ölçekli kobi’ siniz.
 • Küçük Ölçekli Kobi; Bu sınıflandırmada yine aynı şekilde işletmenin senelik çalıştırdığı iş gücü ile mali verilerine göre belirlenmektedir. Şayet iş yeriniz de sene içinde 50 kişiyi geçmeyecek şekilde işçi çalıştırıyor ve yıllık mali bilançonuz da 8 milyon TL aşmıyor ise siz küçük ölçekli kobi’ siniz denilmektedir. ( Daha önceleri bu oran 5 milyon TL idi. )
 • Orta Ölçekli Kobi; Kobi sınıflandırılmasının en üstünde yer alan kısımdaki işletmelere verilen isimdir. 249 dahil olmak üzere onun altında ki rakamlarda senelik işçi çalıştıran ve yine ait olan sene içindeki mali bilançosu 40 milyon TL geçmeyenlere denilmektedir. Bu rakam daha önceleri 25 milyon TL idi.

Unutmayın bir işletme üst üste 2 sene boyunca 40 milyon TL den fazla yıllık net hasılat çıkarır ve çalışan sayısı da 250 ve üzerinde olur ise kobi sıfatını kaybeder.!

Kobi Hesaplama Tablosu

Kobi Nedir Hesaplama Tablosu

Kobi Nedir Hesaplama Tablosu

Yıllık Çalışan Sayısının Hesaplanması

İş yerinizin senelik olarak mali bilançosu ile net satış hasılatı kayıtlı bir şekilde bellidir. Lakin çalışan sayınızın belirlenmesi bir hayli sizin için zor olabilir. Bunun en büyük nedeni ise iş yerinize sürekli olarak işçi giriş ve çıkışları ile dönemlik olarak çalışan almanızdır. Böyle durumlarda peki yıllık çalışan sayısı nasıl hesaplanır ?

Yıllık çalışan sayısında ortalama alınmaktadır. Yani diyelim ki işletmeniz de sürekli olarak işçi girişleri ve çıkışları yaşanıyor bunu nasıl hesaplayacaksınız. ? İşte örnek hesaplama tablosu.

 • Ahmet yılın 260 günü tam gün olarak çalıştı.
 • Güldür 180 gün olarak çalıştı ve sonra işi bıraktı diye far edelim.
 • Seher 220 gün çalıştı  ve sonra işi bıraktı
 • Deniz ise 70 gün olarak çalıştı ara verdi ve bir daha çalışmadı
 • Ayşe 360 gün tam çalıştı.

diye farz edelim. Şimdi ilk olarak tüm günleri toplayalım. 260+180+220+70+360= 1090 gün şimdi ise yıllık olarak ortalamayı bulalım. Yapmamız gereken topladığımız bu iş günü sayısını 360 rakamına bölmeniz olacaktır. Yani 1090/360=3,02 buda sene boyu içinde sizde çalışan sayısı toplamda ” 3 ” kişi olarak gözükmektedir. Bakanlar kurulunun 19/10/2005 tarihinde almış olduğu karar doğrultusunda Kobi tanımındaki hesaplamasında çalışan sayısı ve yıllık iş birimi hesabında ”doğum ve birinci derecede ölüm ” izinleri hesaplama cetveline dahil edilmez.

Kobi Olmanın Avantajları Nedir ?

Kobi olmanın avantajları devlet destekleri almak adına çok ama çok önemlidir. Çünkü kobileri her alanda destek programları ile teşvikler sunan KOSGEB çok özel durumlar olmadı sürece sadece kobi sıfatında yer alan işletmeleri desteklemektedir. Bunun için KOSGEB destekleri imkanlarından istifade edebilmeniz için kobi bünyesinde faaliyet göstermeniz gerekmektedir. Şimdi kobi için KOSGEB avantajlarını ele almış iken isterseniz biraz bunların neler olduğuna değinelim.

 • Genel Destek Programı benim KOSGEB Destekleri içinde en çok beğendiğim teşvik programıdır. Çünkü içinde bir kobinin ihtiyaç duyacağı tüm destekler mevcuttur. Kısaca bunların neler olduğunu belirtmek gerekir ise, yurt içinde yada yurt dışında katılacağınız fuar ve tanıtım destekleri, iş yerinize alacağınız kalifiye elaman istihdamı, çalışanlara vereceğiniz eğitim giderleri için yapılan harcamalar, tasarım, test ve analiz ile tasarım destekleri dahil olmak üzere nakliye ve iş yeri kiralanmasına kadar tüm ihtiyaç duyduğunuz alanlar mevcuttur.
 • Ar-Ge İnovasyon Desteklemeleri; Daha çok yenilikçi işletmeler için oluşturulmuş olan bir programdır. Bu program ile kuracağınız arge üstleri dahil olmak üzere tüm arge çalışmalarınız için KOSGEB den destek alabilirsiniz.
 • Proje Desteklemeleri, programı ile işletmenizi büyütmeye yönelik yapacağınız adımlar için hazırlayacağınız projeleri desteklemek amacı ile kurulan programdır.
 • Kredi Faiz Destekleri ise, anlaşmalı bankalar aracılığı ile işletmenin döner sermaye giderleri dahil olmak üzere tüm ihtiyaçlarının karşılanması amacı ile kullanacağı kredinin faizinin tamamının karşılandığı bir programdır. Yani kısacası esnafa faizsiz kredi imkanıdır. Bu ve bunun gibi tam 13 tane daha program ile KOSGEB den kobi olmanız durumda istifade edebilirsiniz.

İşletme Türlerine Göre, Kobi Tanımlaması

Kobi sınıflandırılmasından bahsettik, işletme sınıflandırılmalarından bahsetmesek bu makale bizce eksik kalmış olacaktır. İşletmelerde, kobi’ler gibi sınıflara ayrılmaktadır. Bu sınıflandırmalar şahısların hisse paylarına göre belirlenmektedir. Buna göre işletme türleri ise, bağımsız işletme, ortak işletme, bağlı işletme ve kamu kontrolündeki işletme olarak 4 sınıf da yer almaktadır. Peki siz değerli kobimiz, hangi sınıftasınız biliyor musunuz ?

Bağımsız İşletme ve Tanımı

Tüzel yada gerçek kişilerin sahip olduğu bir işletme diğer işletmede %25 oranında daha az olacak şekilde bir hissesi mevcut ise, yada kendi kurmuş olduğu işletmesine herhangi bir ikinci kişi tarafından %25 den daha fazla oranda bir hisse payı varsa, konsolide hesaplar hazırlayan ve düzenleyen bir işletme ise ve bundan dolayı bağımlı bir iş yeri değil ise buraya bağımsız işletme denilmektedir.

Örnek vermek gerekir ise, diyelim ki A işletmesinin B işlemesinde %24.99 hisse payı var ise A işletmesi bir bağımsız işletmedir.

Ortak İşletme Nedir ?

Kobi Nedir, Ne işe yarar, nasıl olunur sorusunu yanıtladıktan sonra ortak işletme kurmak isteyenlerin neler yapması gerektiğinden bahsedelim. Başka bir işletmenin oy haklarından ve doğal olarak sermayesinden %25 dahil olmak üzere fazlası %50 oranı dahil olmak altına sahip iseniz o işletme ortak işletmedir.

Örnek vermek gerekir ise, Bir işletmeden %39 oranında oy hakkınız ve hisseniz var ise o işletme ortak işletme olmaktadır.

Bağlı İşletme Nedir ?

Başka bir işletmenin oy haklarının %50 sinden fazlasına sahip iseniz yada başka bir işletmenin yönetim kurulununda denetim ve yürütme üyelerinin çoğunluğuna atama yetkiniz var ise bağlı işletmedir.

 

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.