Esnaf Kredileri

İşyerine asılması gereken zorunlu resmi belgeler

04.10.2018
151
İşyerine asılması gereken zorunlu resmi belgeler

Bir mağaza, cafe ya da bir dükkana girdiğimizde duvarda aslı bir kaç levha mutlaka dikkatinizi çekmiştir. Sizin de 2018 yılında bir iş yeri açma düşünceniz varsa muhakkak bazı belge ve levhaları işyerinizde bulundurmanız gerekmektedir. Bu levha ve evrakları bulundurmayan işletmeler hakkında cezai işlemler uygulanmakta hatta kapatmaya kadar giden sonuçlar ortaya çıkmaktadır. Alınacak bu belgeler farklı devlet kurumlarından temin edilmekte ve işletmeye göre de değişmektedir. Bu belgeleri temin edebileceğiniz kurumlar ve asılması zorunlu olan levhalar hakkındaki bilgilere yazımızdan ulaşabilirsiniz.

İşyerinde Asılması Zorunlu Levhalar

 • 6102 sayılı Yeni TTK’a göre Ticaret unvanını gösteren levha
 • Yazar Kasa levhası
 • İşyeri açma ve çalışma ruhsatı
 • Fiyat listeleri yönetmeliğine tabi işletmeler için fiyat tarifesi
 • Ustalık belgesi
 • Kültür ve Turizm bakanlığı sertifikası

İşyeri Açma Ve Çalıştırma Ruhsatı

                       İş Yeri Açma Belgesi

İşyerinizin çeşidine göre bulunduğu bölgenin belediyesinden alınacak bu belge sizin işyeri açabilir ve çalıştırabilir izniniz anlamına gelmektedir. Adresi ve işleticisi aynı olan ve birden fazla faaliyet konusu bulunan işyerlerine, ana faaliyet dalı esas alınarak tek bir ruhsat düzenlenmektedir. Bu ruhsatta işyerlerinin depo olarak kullandıkları yerler ve faaliyet alanları işyeri açma ve çalışma ruhsatında gösterilir. İşyeri açma ve çalışma ruhsatı verilen işyerleri, yetkili idareler tarafından ruhsatın verildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde kontrol edilir.

Yazar Kasa Levhası Zorunluluğu Olan İşyerleri Nerelerdir?

3100 Sayılı Kanun’a göre I. ve II. sınıf tacirler ödeme kaydedici bu cihazı iş yerlerinde bulundurmak zorundadırlar. Perakende satışa başlanıldığı tarihten 30 gün içerisinde yazar kasayı temin etmek ve levhasını da asma yükümlülüğü bulunmaktadır. Zorunlu olan bu levhayı edinmek için internet üzerinden Gelir İdaresi Başkanlığına online dilekçe yazarak bulunduğunuz bölgenin Vergi Dairesine göndermeniz gerekmektedir.

             Ustalık Belgesi

Ustalık Belgesi

Ustalık belgesi; kişinin mesleğinde yeterli deneyim ve tecrübeye ulaştığının devlet kurumlarınca belgelendirilmesidir. 3308 sayılı kanuna göre ustalık belgesi olmayan ya da yanında ustalık belgesi sahibi kimseyi çalıştırmayanlar iş yeri açamaz. Ustalık belgesi olmayanların usta unvanıyla çalışmaları ve çalıştırılmaları yasaktır.

Fiyat Tarifesi Asması Gereken işletmeler

Dükkan, büfe, mağaza, alış-veriş merkezi, depo gibi sabit satış yerleri ile hal ve pazar yerlerinde, işportalarda seyyar satıcılar tarafından veya kapıdan satış yoluyla yapılan perakende satışlar ile gerçek veya tüzel kişiler tarafından tüketicilere sunulan her türlü mal ve hizmete uygulanan fiyat tarifesi, satışa arz edilen malların veya ambalajlarının ya da kaplarının üzerine etiket konulması, etiket konulması mümkün olmayan hallerde ise, aynı bilgileri kapsayan listelerin görülebilecek ve kolaylıkla okunabilecek şekilde uygun yerlere asılması veya konulması zorunludur.  Lokanta ve bunun gibi yerlerde tarife ve fiyat listelerinin işyerinin dışında da gösterilmesi ayrıca, tarife ve fiyat listesinde gösterilen fiyatların üzerine; servis ücreti veya herhangi bir isim altında başka bir ücret konulacaksa, bunun tarife ve fiyat listesinde gösterilmesi zorunludur. İndirime giren ürünler için indirimden önce ve sonraki fiyatla aralarındaki farkı belirten indirimli satış fiyatı ayrıca belirtilmek zorunludur.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sertifikası

Sertifikalandırma işlemleri İl Kültür ve Turizm Müdürlüklerince yapılmakta ve bu sertifika 3 yıl boyunca geçerli olmaktadır. İstenen evraklar ise;

 • İşyeri açma ruhsatı tasdikli örneği.
 • Başvuru Dilekçesi ( telifhaklar.gov.tr adresinden başvuru yapıldıktan sonra alınan belge)
 • Oda Faaliyet Belgesi ( Kitap ve Kırtasiyeciler Odasından alınacak)
 • İmza Sirküleri ( Kitap ve Kırtasiyeciler Odasından )
 • Merkez Bankasına yatırılan ücretin dekontu
 • Nüfus Cüzdanı Fotokopisi.
 • Vergi Levhası Fotokopisi.

                             Vergi Levhası

Vergi Levhası

Önceki yıllarda vergi levhası asma zorunluluğu bulunurken yapılan yeni düzenleme ile; 6111 sayılı Kanunun[7] 82 nci maddesiyle, VUK’ un 5 inci maddesinde yer alan “levhayı merkezlerine, şubelerine, satış mağazalarına iş sahipleri ile mükellefler tarafından kolayca okunup görünecek şekilde asmak zorundadırlar” ibaresi ”levhayı almak zorundadırlar” şeklinde değiştirilmiştir. Asılma zorunluluğunun kaldırıldığını belirten bu ibare ile elektronik ortamda alınmış, yapılacak denetlemelerde sorgulamada çıkan vergi levhanıza cezai işlem uygulanmamaktadır. Vergi levhanızı e- devlet sistemi üzerinden kolayca almanız mümkün.

Yapılan Kanun Değişikliği ile Asılması Zorunlu Olmayan Belgeler

 • Vergi Levhası (Bulundurmak zorunlu)
 •  Asgari Ücret uygulanmaktadır yazısı
 •  Aylık hizmet ve prim belgesi
 •  “Fiyatlarımıza KDV dahildir” yazısı
 •  Mesai çalışma saatleri yazısı
 •  Hafta sonu ve tatil günlerinde iş yerini çalıştıranlar için izin belgesi
 •  İşçi çizelgesi
 •  Ticaret ve Esnaf odası levhası

 

 

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.