Esnaf Kredileri

İşyeri Açmak İçin Gerekli Evraklar Nedir ?

08.07.2017
142
İşyeri Açmak İçin Gerekli Evraklar Nedir ?

İster devlet destekli olsun ister ise kendi imkanlarımız ile yeni bir iş yeri kuracak olalım mutlaka devlete yasal sorumluluklarımızı yeri getirmek için bazı gerekli evrakları tanzim etmemiz gerekmektedir. İşyeri açmak için gerekli evraklar nedir ? sorusunun yanıtını yerel belediyeler de dahil olmak üzere SGK – BAĞ KUR gibi diğer kurumlar tarafından da istenilen belgeler ile size cevap olacağız.

İşyeri Açmak İçin Gerekli Evraklar Nedir ?

Kanun ve nizamlar dahilinde yasal bir işletme kurmak için bazı gerekli evrakları tanzim etmeniz gerekmektedir. Bu evraklar kurulacak olan işletmenin statüsüne göre her ne kadarda değişe de mutlak suret ile muhatap olacağınız resmi devlet kurumları aşağıdaki yerlerdir.

 1. Vergi Daireleri
 2. İşletmenin Kurulacağı Bölgenin Belediyesi
 3. BAĞ KUR
 4. Esnaf ve Sanatkarlar Sicil Müdürlüğü
 5. İlgili Meslek Odası Tarafından İstenilen Belgeler

Belirtilen bu kurumlar tarafından istenilen işyeri açmak için gerekli evraklar ise aşağıdakiler gibidir.

Vergi Dairesi Tarafından İstenilen Belgeler

Vergi mükellefi olmanız için bulunduğunuz il yada ilçedeki vergi dairesine iş yerinizi açtıktan hemen sonra başvurmanız gerekmektedir. Vergi levhasının çıkarılarak yasalara uygun bir işyeri açmak için ise vergi dairesi tarafından sizden bazı evraklar istenilecek tir. Vergi dairesince istenilen bu evraklar.

 1. İş yeri açılış bildirim formu
 2. İşletme kiralık ile kira kontratı sizin üstünüze ise tapu fotokopisi
 3. İşe ilk kayıt edilen kişinin noter tarafından tasdikli imza sirküleri
 4. İşletmenin yerini gösteren ikametgah ilmühaberi
 5. Nüfus cüzdanınızın fotokopisi

Vergi dairesi tarafından istenilen bu belgeler eksiksiz ve doğru bir şekilde tanzim edildikten sonra ilgili memur tarafından vergi levhası en kısa sürede düzenlenerek size teslim edilir.

Belediyeler Tarafından İstenilen Gerekli Belgeler Nedir ?

İş yeri açılış ruhsatını alabilmek için bağlı olduğumuz belediyenize şahsen başvura da bulunmamız gerekmektedir. Yalnız şunu unutmamanız gerekiyor ki belediyeler bazı işletmeler için sınırlı sayıda izin verebileceği gibi bazı işletmeler içinde izin ruhsatı vermeyebilir. Bu daha çok küçük ilçelerde gözüken eğlence mekanlarına yönelik uygulan uygulamalardır. Bu uygulama belediyenin inisiyatifine kalmış bir uygulama olsa da her belediye yasalar doğrultusunda 3 sınıf altında işletme kuracaklardan gerekli belgeleri talep eder. Bu sınıflar,

 1. Sıhhi iş yeri açacaklardan istenilen belgeler ve formlar
 2. Gayri Sıhhi Müessese açmak isteyen esnaflardan istenilen gerekli evrak ve formlar
 3. Birinci Sınıf Gayri Müessese açmak isteyenlerden istenilen belgeler ve başvuru formaları.

Şimdi sırası ile bu sınıflar için istenilen gerekli evraklardan ve başvuru formalarından bahsedeceğiz hemde bahse geçen sınıfların tanımlamalarını ele alacağız.

UMUMİ AÇIK İŞLETMELERE ÖRNEKLERİ

Sıhhi İş Yeri Açacaklardan İstenilen Belgeler ve Başvuru Formu

Öncelik ile yeni bir iş yeri açacak ve istenilen formlar ile gerekli evrakları tanzim etmeden önce hangi sınıfta yer aldığınızı bilmeniz gerekmektedir. Genel tanımlama olarak şayet kuracağız iş yeri çevreye duyarlı ( koku, ses, atık ) bir işletme ise siz sıhhi işletme sınıfına giriyorsunuz. Bu sınıftaki işletmelere bir kaç örnek vermek gerekir ise, marketler, kasap, kırtasiye, kuaför gibi. Bu tür bir işleme kuracak iseniz belediyeden iş yeri açılış belgesi alabilmeniz için aşağıdaki belgeleri hazırlayıp getirmelisiniz. ( Sıhhi işletmelere örnek sektörler )

 1. İş yerinin tapu fotokopisi
 2. Kiralık ise kira kontratı
 3. İş yeri şirket ise ticari sicil gazetesi
 4. Şahıs ise satış elamanı belgesi yada ustalık belgesi
 5. Yangın önlem raporu
 6. Çalışanların adli sicil belgesi ve bulaşıcı herhangi bir hastalık olmadığını gösteren rapor.
 7. Sorumlu müdür belgesi
 8. Atık yağ üreten işletmelerden bitkisel yağ atık bertaraf sözleşmesi
 9. Çevresel gürültü seviye değerlendirme raporu

Sıhhi İş Yeri Açma Başvuru Formu İNDİR

Gayri Sıhhi İş Yeri Açmak İsteyenler İstenilen Belgeler

Gayri sıhhi iş yerleri ise sıhhi iş yeri tanımlamasının tam tersi olarak bilinmektedir. Yani koku veya duman ile gürültü yönünden zengin olan çevresel kirliliği yüksek olarak bilinen işletmelerdir. Gayri sıhhi işletmelerde kendi içinde 3 sınıf da yer almaktadır. Bu 3 sınıf işletme türüne örnek vermek gerekir ise, un fabrikaları, çimento ve seramik fabrikaları, kireç yada alçı türü fabrikalar. Bu tür işletme kuracaklarda da belediyeler aşağıdaki belgeler ile başvuru formu örneği ile müracaat edilmesini istemektedir. ( Gayri sıhhi iş yerlerine örnek işletmeler )

 1. Tapu fotokopisi
 2. İşletmeye ait iskan belgesi
 3. Noter onaylı kira kontratı
 4.  Aslı gibidir vergi levhası fotokopisi
 5. Şahıslardan esnaf sicil tasdiknamesi ile bağlı oldukları oda kayıt belgesi
 6. Şirketlerden ise oda kayıt ile ticari sicil tasdiknamesi
 7. Şirketlerden imza sirküleri
 8. Şahıslardan ise 1 adet yetkili kişinin fotoğrafı
 9. T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı fotokopisi
 10. Gelirler müdürlüğünden belediye karşı borcu yoktur yazısı
 11. İtfaiye raporu
 12. Alanına ait ustalık belgesi
 13. Sektöre göre sorumlu yönetici belgesi. ( gıda üretimi yapan firmalar )
 14. Muhtar onaylı muvafakatname
 15. 2. sınıf gayri sıhhi işletmelerden atık su görüşü
 16. İş akış şeması, yerleşim planı

Gayri Sıhhi İş Yeri Açma Başvuru Formu Örneği

Esnaf ve Sanatkarlar Sicil Müdürlüğü Tarafından İstenilen Belgeler

 1. Bir adet fotoğraflı iş yeri ikametgahı
 2. Bir adet maliye mükellefiyet yazısı
 3. Nüfus cüzdanı fotokopisi
 4. Araç sahibi olan esnaflardan satış senedi ile ruhsat belgesi
 5. Mesleğine göre ustalık belgesi

Meslek Odalarından istenilen Belgeler

 1. Bir adet fotoğraf
 2. Oda tarafından doldurulan barkodlu sicil kayıt belgesi
 3. Ustalık belgesi

 

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.