Esnaf KOBİ Tacir arasındaki 5 önemli fark nedir?

Esnaf KOBİ Tacir arasındaki 5 önemli fark nedir?
23 Kasım 2018 tarihinde eklendi, 51 kez okundu.


Ülkemizde esnaf ve tacir yaptıkları faaliyetler açısından birbirleri ile benzerlik gösterse de aralarında onları farklı kılan bazı özellikleri bulunmaktadır. Bu yıl içinde esnaf sayısı 43 bin 367’lik artışla, 1 milyon 865 bin 463’ e ulaşmıştır. Sizde açacağınız işletmenin esnaf mı tacir mi kategorisinde olacağını merak ediyorsanız kanunlarda da açıklanmış olan esnaf ve tacir arasındaki önemli 6 farka yazımızdan ulaşabilir aklınızdaki sorulara yanıt bulabilirsiniz.

Esnaf Ve Tacir  Nedir?

                                                         Esnaf Ve Tacir Nedir

Esnaf 507 sayılı Esnaf ve Küçük Sanatlar Kanununa göre; ister gezici olsun ister bir dükkanda ya da sokağın belirli bir yerinde sabit bulunsunlar ticareti, sermayesi ile birlikte vücut çalışmalarına dayanarak ve geliri o yer gelenek ve teamülüne nazaran tacir niteliği kazanmasını icap ettirmeyecek miktarda sınırlı olan kimseler şeklinde tanımlanmıştır. Sermayesinden çok bedensel çalışması ile kazancına da sınırlandırılma getirilmiş küçük ticaretle uğraşmaktır. Esnaf ve sanatkar sayısında son bir ayda 2 bin 519, yılın ilk 8 ayında 48 bin 790 ve geçen 2017 yılının Ağustos ayından bu yılın Ağustos sonuna kadar ise 43 bin 367 esnaf sayısında artış meydana geldiği de yapılan araştırmalar arasında. ⇒Tacirin tanımı ise iki şekilde yapılarak gerçek kişiler için; bir ticari işletmeyi, kısmen de olsa, kendi adına işleten kişiye tacir denir. Kişinin tacir olması için faaliyete başlamasa da, işletmeyi kurup açtığını, sirküler, gazete, radyo, televizyon ve diğer ilan araçlarıyla halka bildirmesi veya işletmesini ticaret siciline tescil ettirerek durumu ilan etmiş olması yeterli olmaktadır. ⇒Tüzel tacir ise; Ticaret şirketleriyle, amacına varmak için ticari bir işletme işleten vakıflar, dernekler ve kendi kuruluş kanunları gereğince özel hukuk hükümlerine göre yönetilmek veya ticari şekilde işletilmek üzere devlet, il özel idaresi, belediye ve köy ile diğer kamu tüzel kişileri tarafından kurulan kurum ve kuruluşlar da tacir olarak sayılmaktadır.

                                                    Esnaf Ve Tacir Arasındaki Farklar

Esnaf Ve Tacir Arasındaki Farklar

Esnaf statüsündeki kişiler tacir sayılmamakta ve iflasa tabi değildir. Ticari defter tutma zorunluluğu ve ticaret siciline tescil etme mecburiyetleri de yoktur. İşyeri sahibi dahil üç kişi çalışılan işyerlerinde iş kanunu hükümleri de uygulanmazken, ticaret unvanı tescil ettirmek mecburiyeti de bulunmamaktadır. Bir kişiye tacir demek için ise; bir ticari işletmenin varlığı şarttır. Ticaret Kanunumuzun 11/1 maddesine göre üç türlü kuruluş ticari işletme statüsüne alınmaktadır. Ticarethane, Fabrika, Ticari işletilen diğer müesseseler şeklinde ayrım yapılmaktadır. Esnafın kazancı geçimi ile sınırlı olurken tacirde böyle bir kazanç sınırlaması bulunmamaktadır. Esnaf , ticaret siciline değil “Esnaf ve Küçük Sanatkârlar Derneği’ ne kaydolduğu halde, tacir ticaret siciline kaydolmak zorundadır. Esnaf ile tacir arasındaki bir diğer fark da tacirin tutmakla zorunlu olduğu ticari defterleri esnaf tutmak zorunda değildir. Esnaf olmak ya da tacir olmayı tercih etmek kişilerin kuracağı işletmeye göre değişir. Tacir işletmesiyle ilgili olarak gönderilmiş her türlü belgeyi; fotokopi, karbonlu kopya, mikrofiş, bilgisayar kaydı ve ya benzer bir şekilde kopyasını yazılı görsel ya da elektronik ortamda saklamak zorundadır. Ticari defterlerin açılışı noter onayı ile kapanışın ise faaliyet gösterilen dönemin altıncı ayın sonunda yine noter ile yapılması gerekmektedir.Esnaf Ve Tacirin Kayıtlı Olacakları Sicil Ve Odalar

Esnaflar için ” Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kolları’ na dahil olanlar, ekonomik faaliyetini sermayesi ile bedeni çalışmasına dayandıran, kazancı tacir ve ya sanayici niteliğinde olmayan, basit usulde vergilendirilen ve işletme hesabına göre deftere tabi olanların; satın aldıkları malları olduğu gibi ya da işledikten sonra satan ve yıllık alımlarının tutarı 85.000 lirayı, ve ya satışlarının tutarı 115.000 lirayı aşmayanlar ya da belirlenen meslek kollarının dışındaki işlerde uğraşıp da yıl içinde elde ettikleri gayrisafi 90.000 lirayı aşmayanlar, bu meslek guruplarının birlikte yapılması yada bu işlerin hasılatının beş katı ile yıllık satış toplamı 85.000 lirayı aşmayanlar Esnaf ve Sanatkarlar Odasına Kayıt olacaklardır. Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıt yaptırması gereken meslek kolları için https://bit.ly/2R5Ogvl linkten ayrıntılara bakabilirsiniz. Tacirler için ise; Vergi Usul Kanununa istinaden birinci sınıf tacir sayılan ve bilanço esasına göre defter tutanlar, işletme hesabına göre defter tutan ve esnaf ve sanatkarlar odalarına kayıt olacakla dışında kalanlar Türkiye Odalar Ve Borsalar Birliği’nin bünyesindeki odalara kayıt olmaları gerekmektedir. Esnaf ve Tacir ile ilgili son yasal düzenlemeye ait Resmi Gazeteyi https://bit.ly/2PMOgnq tıklayarak görebilirsiniz.Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Sayfa başına git
Don`t copy text!