Esnaf Kredileri

Damızlık Sığırcılığı Desteklemeleri Nelerdir ? Nasıl Başvurulur ?

15.06.2017
121
Damızlık Sığırcılığı Desteklemeleri Nelerdir ? Nasıl Başvurulur ?

Damızlık düve, etçi, konbine ile süt sığırı yetiştiriciliği halen yapan ile sıfırdan yapmak isteyen çiftçilerimiz için devlet faiz desteklemeleri sayesinden ülke genelinde düşük faizli işletme kredileri verilmektedir. Canlı büyükbaş hayvan dahil olmak üzere tüm damızlık sığırcılık için ihtiyaç duyduğunuz giderlerin kredi ile alınmasına olanak sağlanan bu imkanlardan yararlanacak olan çiftçilerimizin bazı şartlara riayet etmesi, ayrıca alacakları büyükbaş hayvanlarında Gıda, Tarım  ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından yayımlanan resmi gazetedeki şartları taşıması gerekmektedir. Ziraat Bankası ile Tarım Kredi Kooperatifinin ortaklaşa yürüttüğü bu projeden yararlanmak isteyenler için tüm aranan şartları sizler için sitemizde yer verdik.

Damızlık Sığırcılığı Desteklemeleri Nelerdi ?

Damızlık olarak alacağınız sığırlar ile ister süt üretimi yapın ister ise etçil besicilik yapın şartları sağlamanız durumda Ziraat bankasından ve Tarım Kredi Kooperatiflerinden sembolik oranlarda kredi kullanabilirsiniz. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından her sene güncellenerek resmi gazetede yayımlanan ” Tarımsal Üretime Yönelik Yatırımların Desteklenmesi ” amacı ile verilecek olan düşük faizli işletme kredileri bu senede devam etmektedir. Yayımlanan resmi gazetedeki kararnameye göre ise, damızlık sığırcılığı 3 ana başlık altında desteklenmektedir. Bunlar,

 1. Damızlık olarak alınacak büyükbaşlar ile süt üretimi yapacak olanlar
 2. Etçil yada konbine sığır besiciliği yapacaklar.
 3. Damızlık düve yetiştiriciliği yapacak olan çiftçilerimiz.

Bu 3 ay başlık altında besicilik yapmak için Ziraat bankasından düşük faizli kredi kullanacak olan çiftçilerimizden aranan şartlar her ne kadar aynı ise, alınacak olan canlı büyükbaşlarda istenilen şartlar tamamen farklıdır. Şimdi sizlere sırası ile biraz önce belirttiğim başlıklarda canlı hayvanlarda aranan şartları belirteceğim, en son olarak ise sizden bankanın talep ettiği şart ve gerekli belgeleri ele alacağım.

Damızlık Süt Sığırı Yetiştiriciliği Yapmak İsteyen Çiftçilerimiz!

Holstein Irkı Sığır

Holstein Irkı Sığır

Damızlık olarak süt sığırcılığı yapmak isteyen çiftçilerimiz, belli sayıda manda yada yurt içinde doğmuş şartı ile siyah yada kırmızı hiç fark etmez holstein ırkı sığır veya jarsey ırkından gelen damızlık sığır alması gerekmektedir. Bakanlıkça istenilen bu sayı en az ” 5 ” baş’dır. Ayrıca cinslerini belirttiğimiz ( manda hariç ) ırklar da alacağınız damızlık sığırların.

 1. Bakanlık tarafından kurulmuş olan HAYBİS isminin verildiği sisteme kayıtlı olması.
 2. Ya ilk yavrusuna gebe yada en fazla bir defa doğum yapmış olması.
 3. Cinsleri belirtilen sığırların dan yaşlarının azami olarak 36 aylık olması gerekmektedir.

Manda alacaklar için şartlar ise biraz daha esnektir. Buna göre ise damızlık olarak manda alacakların,

 1. İlk yavrusuna gebe ve yahutta en fazla il defa doğum yapmış olması.
 2. Alınacak olan mandanın da yaşının en azami şekilde 48 aylık olması istenilmektedir.

Belirtilen şartlar da damızlık olarak manda dahil olmak üzere süt sığırı alacak olan çiftçilerimize de ihtiyaç duydukları bazı alanlar içinde yine faiz indirimli kredi imkanları sağlanmaktadır. Bu alanlar ise, yapılan resmi gazete duyurusuna göre.

 • Hayvanlar için yapılacak olan yeni ahır gibi barınak yapımları
 • Mevcut ahır veya barınakların tadilatına yönelik harcamalar
 • Süt soğutma tankları ile sağım makineleri
 • Çeşitli motorlu makineler ( balya, silaj ve çayır biçme gibi )
 • İşletmenin kendi elektrik enerjisini üretmek adına yapacakları güneş enerjisi yatırımları
 • Süt sığırların yıllık olarak ihtiyaç duydukları bitki ekimlerine yapılan harcamalar’dır.

Damızlık Olarak Etçil Yada Konbine Sığır Yetiştiriciliği

Her ne kadarda damızlık olarak etçil veya konbine sığır yetiştiriciliği için de istenilen en az alınması gereken sayı 5 ise de, alınacak olan hayvanların cinsleri biraz farklıdır. Buna göre, etiçi yada konbine sığır alacakların alması gereken ırklar.

 • Angus
 • Şarole
 • Limuzin
 • Hereford
 • Brown Swihs
 • Montbeliard
 • Simental

ırkların olması gerekmektedir.

Brown Swiss Irkı Sığrı Resmi

Brown Swiss Irkı Sığrı Resmi

Ayrıca yukarıda belirttiğim bu ırkların yine aynı şekilde damızlık belgeli olması ve bakanlığın izleme sistemi olan HAYBİS‘e kayıtlı olması gerekmektedir. Cinsleri belirtilen sığırların yine doğum sayıları ve yaşları oldukça önem arz etmektedir. Buna göre alınacak olan bu cins deki sığırların ya ilk yavrusuna gebe yada en fazla bir defa yavru vermiş olması gerekmektedir. Yatırım yapacak olan çiftçilerimiz, alacakların sığırların amaçlarına göre yine ihtiyaç duydukları bazı alanlarda desteklenmektedir.

 • Damızlık olarak etçi sığır tesisi kuracaklar, ihtiyaç duydukları kendi enerjileri için güneş enerjisi santralleri
 •  Konbine sığır alacaklar ise hem güneş enerjisi hemde buna ilaveten biyokütle enerjisi için kurulacak olan tesisler için faiz indirimli kredilerden istifade edebilirler. Ayrıca konine sığır alacakların başvuru yapmaları durumda süt soğutma ile sağım ünite alımları da desteklere ilave edilebilir.
 • Genel olarak her iki amaç için yapılacak olan yatırımlar için ise çiftçimizin ihtiyaç duyduğu bir çok yardımcı motorlu ve motorsuz ekipmanları içinde düşük faizli kredi imkanları sağlanır.

Damızlık Düve Yetiştiriciliği Devlet Desteklemeleri

Simental Cinsi Damızlık Düve

Simental Cinsi Damızlık Düve

Damızlık sığır yetiştiriciliği için resmi gazetede beyan edilen en son başlık ise, ” DÜVE ” besiciliği yapmak isteyen çiftçilerimizi kapsamaktadır. MADDE-6- Damızlık olarak düve yetiştiriciliği yapmak için sıfırdan başlamak isteyen çiftçilerimizin en az 50 baş sığır cinsi tanımlamasında bulunan dişi dana alımları yapması gerekmektedir. Şayet halen düve besiciliği yapıyor ise indirimli faiz desteklemesi alabilmesi için de elindeki sayı ile birlikte çiftçimizin dişi danalarının toplamı 50 yada 50’nin üzerine çıkması gerekiyor. Tüm sığırlar gibi damızlık dana olarak alınacak olan hayvanlarında HAYBİS ismi verilen Hayvan Takip Sistemin de küpe numaralarının mevcut olması son derece önemlidir. Ayrıca, damızlık düve alacak olanlarda bu şartlar dahilinde yatırım yapmaları durumda yine aşağıda belirtilen yatırımlar içinde düşük faizli kredi imkanlarından yararlanırlar.

 1. Damızlık düveler için yeni yapılacak olan barınaklar yada var olan barınakların tadilatı için yapılan harcamalar
 2. Çeşitli yardımcı motorlu makine alımları
 3. İşletmenin ihtiyacı olan kendi elektrik enerjisinin üretilmesi için yapılacak olan güneş enerjisi yatırımları.
 4. Yıllık olarak yem bitkisi yetiştiriciliği

Damızlık Sığır Yetiştiriciliği İçin Çiftçilerimizden Aranan Şartlar

Her türlü damızlık sığır yetiştiriciliği için almanız gereken büyükbaşların ne tür özelliklere tabi olması gerektiğini belirttikten sonra çiftçilerimizden aranan şartlara artık değinebiliriz. Öncelik ile başvuru yapan çiftçimizin yaşı başta olmak üzere KKB kredi notu değeri çok önemlidir. Başvuru sahibi çiftçimiz 70 yaş ve üzerinde ise T.C. Ziraat bankası bu kredi başvurusuna çok da sıcak bakmayabilir. ( hayvancılık ile uğraşan kayın babama bu makaleyi yazdığım tarih olan 15 haziran 2017 tarihinde yapmış olduğu başvuru yaş hattı ötürü ret edilmiştir. ) KKB Kredi Notu Nedir ? diye merak eden çiftçilerimize kısa ve öz olarak şunu diyebilirim ki, geçmiş olan 5 sene içindeki tüm bankalar ile kredi kartı ve her türlü kredinin geri ödeme istediklerinin puanlandırılması dır. Daha detaylı bilgi almak için https://www.kobikredi.net/kredi-notu/ adresini ziyaret edebilirsiniz. Bu belirttiğim iki şarta haiz yani uygun iseniz, bence hiç korkmayın, ÇKS belgesi ve nüfus cüzdanı sureti ile T.C. Ziraat bankasına doğrudan başvuru yapmanız durumda büyük ihtimal ile başvurunuz onaylanacaktır. Başvurunu onaylandıktan sonra sizden çok büyük ihtimal ile,

 1. Çalışan yada çalışmayan en az iki kefil.
 2. İpotek değeri olan taşınmaz. ( hayvan sayısını yükseltecek olanlardan ise, mevcut büyükbaş sığırların küpe numaraları )
 3. Tarım il yada ilçe müdürlüklerinden hayvanların hayvanların kayıtlı olduğunu ispat eden imzalı yazı.
 4. 2018 yılında çiftçilerimizden vergi dairesi müdürlüğünden vadesi geçmiş vergi borcu yoktur yazısı alınması da istenilmektedir. Lütfen buradaki örnekte olduğu gibi olmasına çok özen gösterin.

istenilmektedir. Tüm bu istenilen belgeler de hazırlanıp teslim edildiğinde imzalanan protokol ile başvuru sahibine ihtiyaç duyduğu damızlık sığır alımı için düşük faizli kredisi verilir. Hadi geçmiş olsun 🙂

 

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.