Esnaf Kredileri

Ahır Kümes ve Barınak Yapımlarına Devlet Destekleri Vermektedir!

25.06.2017
136
Ahır Kümes ve Barınak Yapımlarına Devlet Destekleri Vermektedir!

Resmi gazetede yayımlanan 2018 yılında ki tebliğ doğrultusunda, ister büyükbaş hayvancılık ile uğraşın ister iseniz küçükbaş yada kanatlı sektöründe faaliyetlerde bulunun, ihtiyaç duyduğunuz kümesler ve ahır gibi barınakların yapımı ve tadilatı dahil olmak üzere yapacağınız bir çok harcamalara düşük faizli krediler alabilirsiniz. Bunlar yine Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından istenilen şartların sağlanması durumda her türlü hayvancılık için ihtiyaç duyulan yenilebilir enerji kaynaklarının kurulması dahil olmak üzere bir çok motorlu makine ve el ekipmanlarının alınmasından ibarettir. Peki, ilgili Bakanlık tarafından resmi gazetede de yayımlan bu şartlar nelerdir ?

Ahır, Kümes ve Barınak Yapımlarına Devlet Destekleri Vermektedir!

Hayvan besiciliği alanında ailesini geçindiren vatandaşlarımıza devletimiz resmi gazetede yayımladığı karar tebliği doğrultusunda tarımsal alanı desteklemek adına bir çok alanda faiz indirimi uygulanması için start butonuna basmıştır. Bunlar canlı hayvan alımlarının yanı sıra, ahırını büyütmek veya sıfırdan yapmak isteyen çiftçilerimize sağlanan düşük faizli krediler ile ihtiyaç duyulan bir çok makinenin tedarik edilmesi kapsamında sağlanan kredilerdir.  Su hayvancılığı dahil olmak üzere kanatlı sektöründe yer alan arıcılık ve tavuk çiftlikleri ile tüm küçükbaş ve büyükbaş hayvan yetiştiricilikleri bu imkanlardan yararlanabilirler. T.C. Ziraat bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerince verilen tarımsal işletmelerine yönelik bu destekler, çiftçinin yatırım yapacağı hayvancılık alanına göre değişmektedir. Buna göre resmi gazetede yer alan ahır, kümes ve barınak yapımları dahil olmak üzere tüm destekleri sizler için sektörlerine göre aşağıda başlıklar altında sınıflandırdık.

Büyükbaş Hayvancılık Yapacaklara Sağlanan Destekler

Resmi gazetede büyükbaş hayvancılık alanı 5 başlık altında toplanmıştır. Bu 5 başlık altında yer alan büyükbaş hayvancılık için sağlanan ahır türü barınak yapımları ile yardımcı motorlu ve motorsuz alet edevat alımları nerede ise aynıdır. Ama bazılarında, özellik ile enerji sistemlerine yapılacak olan yatırımlar ne yazık ki kısmen olarak desteklenmektedir. Buna göre büyükbaş hayvancılık başlıkla ve sektörlere göre sağlanan yan destekler aşağıdaki gibidir.

 • Damızlık Süt Sığırcılığı, sektöründe yer alanlar; Her türlü barınak yapımları tam olarak desteklenmektedir. Dileyen var olan barınaklarını tadilat ve modernize etmek amacı ile kredi faiz desteklerinden yararlanabilirler. Bunun hariciden ise, süt sağım ve yem hazırlama ünitesi alımları ile silaj, çayır biçme, balya ve gübre yönetimi ihtiyaç duyulacak makine alımları desteklenmektedir. Kendi elektrik enerjisini üretmek isteyenler için de biyokütle ve güneş enerjisi sistemleri için faiz desteklemeleri sağlanmaktadır.
 • Damızlık Etçil ve Konbine Sığır; Besiciliği yapacaklar için sadece enerji sektöründe değişiklikler vardır, geri kalan tümü süt sığırcılığı ile aynıdır. Buna göre ise, Damızlık etçi sığır yetiştiriciliği yapacak olan çiftçilerimize sadece güneş enerjisi sistemleri desteklenir iken, konbine sığır yetiştiricileri hem güneş hemde biyokütle tesislerinin kurulması için destek sağlanmaktadır.
 • Damızlık düve yetiştiriciliği için de sadece kendi elektrik enerjisini üretmek isteyenlerin güneş enerjisi sistemleri desteklenmektedir. Biyokütle haricinde ki tüm diğer motorlu ve motorsuz alet edevat alımları için destek sağlanmaktadır.
 • Büyükbaş hayvan yetiştiriciliği ve besiciliği; Resmi gazetede yer alan destekleme protokolüne göre bu sektör ikiye ayrılmıştır. Büyükbaş hayvan yetiştiriciliği yapanlar enerji sektöründe yatırımları için hem güneş hem biyokütle tesis kurumları için destek alır iken büyükbaş besicilik yapacaklara sadece güneş enerjisi sistemleri için destek sağlanmaktadır. Geri kalan diğer büyükbaş hayvancılık için sağlanan makine ve teçhizat alımları ile ahır bakım ve yenisinin yapılması aynen desteklenmektedir.

Küçükbaş Hayvancılık Yapanlara Sağlanan Barınak Desteklemeleri

Küçükbaş hayvan besiciliği yapan yada yapacak olan çiftçilerimiz ister koyun besiciliği yapsın ister ise keçi besiciliği ile uğraşsınlar aşağıdaki gereksinimler için yapacakları yatırımlar için devlet faiz desteklemeleri ile uygun kredi imkanlarından yararlanabilirler.

 1. Küçükbaş hayvanlar için yeni yapılacak olan ahır gibi barınaklar.
 2. Yine küçükbaşlar için var olan barınakların tadilatı veya büyütülmesi kapsamındaki projeler.
 3. Çayır biçme ile balya makinesi ile yemlik alımları.
 4. Yardımcı motorsuz alet ve edevatlar
 5. Kendi elektrik enerjisini oluşturmak isteyenler için güneş enerjisi sistemlerinin kurulması

Kanatlı Sektörü İçin Sağlanan Desteklemeler

Kanatlı sektöründe ki desteklemeler arıcılık ve tavuk üretimi başta olmak üzere hindi, deve kuşu, kaz ve ördek dahil yer almaktadır. Bu sektörde şartlara uygun bir şekilde yatırımlar yapanlara aşağıdaki ihtiyaç duydukları alımlar için kredi faiz desteklemeleri sağlanmaktadır.

Arıcılık Sektörü

 1. Arıcılık alanında yapılan yatırımlar içim, ihtiyaç duydukları boş polen kapanlı kovan, kek hazırlama ve bal süzme makineleri ve polen kurutma ile elektrikli çit sistemleri.
 2. 200 ve üzerinde arıcılık yapanlara arıcıların ihtiyaç duyduğu baraka veya karavana alımları ile jeneratör ve güneş enerjisi sistemleri.
 3. 100 adet ve üzerinde ana arı üreten çiftçilerimize ise çiftleşme kutusu veya kovanı ile enerji sistemleri için jeneratör ve güneş enerjisi sistemleri ile yine arıcıların ihtiyaç duyduğu barınak yada karavana alımları.
 4. Bombus arası için yatırım yapacak olan çiftçilerimiz için raflar, bina yapım veya tadilatı için yapılan harcamalara kredi faiz desteklemeleri sağlanmaktadır.

Bunların haricinde tüm yukarıdaki arıcılık yatırımları için, el demiri, körük ve arıcı maskesi ile pürmüz ile çıta delme, arı nakliye kafesi, petek, kek, şeker alımları desteklenmektedir.

Tavuk, Hindi, Deve Kuşu, Kaz ve Ördek Desteklemeleri

Resmi gazetede tavuk, deve kuşu kaz ve ördek ile hindi yardımcı alet ve edevat alımları için verilen desteklemeler aynı başlık altında verilmiştir. Buna göre ise bu sektörde talep dahilinde yatırım yapacaklar için sağlanan imkanlar aşağıdaki gibidir.

 • Kümes ( damızlık üretim yapacaklar için kuluçkahane ) hastalıklara karşı bio güvenlik önemleri, yumurta üretimi yapacaklar için paketleme ve tasnif alet ve edevatları, kendi elektrik enerjisini üretmek isteyenler sadece güneş enerjisi sistemlerinin kurulması yönelik yatırımlar ve ihtiyaç duydukları yardımcı alet ve edevat alımları.
Kanatlı Sektörü İçin Yem Üniteleri

Kanatlı Sektörü İçin Yem Üniteleri

Su Hayvancılığına Yönelik Sağlanan Desteklemeler

Su ürünü yetiştiriciliği ile uğraşanlara da aynı şekilde alınan karar kapsamında düşük faizli kredi imkanları ihtiyaç duydukları yardımcı alet ve edevat alımları için Tarım kredi kooperatifleri ve T.C. Ziraat bankası tarafından verilmektedir. Resmi gazetede geçen desteklemeler aynen şu şekildedir.

 1. Açık sularda balık besiciliği yapacaklar için kafes sistemleri.
 2. Akar su çevrelerinde kurulacak olan havuzlar
 3. Açık sulardaki kafeslere ulaşım için ihtiyaç duyulan tekene alımları.
 4. Modernizasyon için yapılan yatırımlar.
 5. Balık avcılığı ile uğraşanlar için ise şayet bakanlık tarafından ruhsat teskeresi olan gemileri var ise jeneratör ve balık ağları ve buz makinesi ile soğuk oda yapımları için düşük faizli kredi imkanları sağlanır.

Başvurular ve Şartları Nedir ?

Şimdi gelelim başvuru şartlarına 🙂 Ahır, kümes ve bahsettiğimiz yardımcı alet ve edevat alımları için hayvan kredisi kullanmak isteyen çiftçilerimiz den T.C. Ziraat bankası her kredi başvurusunda olduğu gibi bazı şartları siz çiftçilerimiz den talep etmektedir. Bu şartların en başında ise Çiftçi Kayıt Sitemi adı verilen ÇKS belgenizin olması aranan ilk şartlar arasında yer almaktadır. Bunun haricinde ise mutlak suret ile kredi notu skoru  ve vergi dairesine borcu yoktur yazısı gelmektedir. Veri dairesi borcu yoktur yazısı aynen bu şekilde olması gerekmektedir. Tüm bu şartları sağlamanız durumda ise banksa sizden iki tane kefil ve ipotek talep edebilir. Kredi başvurunuz onayladıktan sonrada nüfus cüzdanınız ile gerekli sözleşmeleri imzalamanı kafidir.

 

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.