Esnaf Kredileri

10 20 50 Başlık Süt Sığırcılığı İnek Ahır Projesi Örneği

05.06.2018
204
10 20 50 Başlık Süt Sığırcılığı İnek Ahır Projesi Örneği

2018 yılında küçük bir işletme kurup 10 -50 başlık süt sığırı besleyerek hayvancılık sektörüne giriş yapmak istiyorsanız, bunun için bir plan oluşturmanız gerekmektedir. Uygun maliyetlere kuracağınız işletmenizde süt, damızlık ve gübre satışı olmak üzere bu üç alanda faaliyet gösterebilirsiniz. Ancak kurulacak işletmeniz nasıl olmalı, açık bir işletmemi yoksa yarı açık olması neyi değiştirir bunları bir plan halinde çizimini yaparak autocad çizimleri inceleyerek değerlendirmelisiniz. Kurulacak işletmenize seçeceğiniz hayvan ırkından, yem kalitesine, depodan, süt sağım makinesine kadar her şeyi planınıza dahil edip projenizi yapmalısınız. Süt sığırı inek yetiştiriciliğinin incelikleri, modern ahır projeleri örnekleri ve maliyet değerlendirmesini yapalım.

Süt Sığırı Yetiştiriciliği Nasıl Yapılır?

Ülkemizin coğrafi koşulları ve iklim koşulları çoğu bitki türü ve hayvan yetiştiriciliğine elverişlidir. Ancak hayvan yetiştiriciliğinde barınak koşullarını ve yem kalitesini ayarlayamazsak hayvanlardan yeterli verimi alamayız. Kurulacak işletme ister az sayıda hayvan için olsun ister 50 baş hayvan içinde olsa önceliğimiz onlar için bir yaşam alanı oluşturmaktır. Hayvanların bulunacağı zeminin düzenlenmesi, serbest gezecekleri alan ve örtülü olacak alanın projesinin belirlenmesi gerekmektedir. Kapalı ahır, yarı açık ahır ve sundurmalı olarak yapabileceğimiz 3 çeşit ahır projesini değerlendirebiliriz.  Bu projelerde kullanacak yerleşim sistemine önerimiz ise bağlı duraklar yerine serbest duraklar tercih edilmelidir. 1.10 m durak genişliği ve durak uzunluğunun da 2.30-2.40 metre olması ortalama bir hayvan için yeterli olacaktır. Maliyet için gerekli sermayeyi devletin hibe projelerinden alabilirsiniz.

Kapalı Ahır

Kapalı Ahır

Kapalı Ahır Mı Tercih Etmeliyim?

Dört tarafı kapalı, çatısı olan ve son zamanlarda yapılan modern ahır projelerine bakarsak pencere sayısı oldukça fazla olan yapılardır. Pencere sayısının çoğaltılmasının nedeni ise, temiz hava sirkülasyonunun artırılması ve aydınlatmanın hayvanların sağlık durumlarına etkisi büyüktür. Temiz hava hayvanlardaki hastalıkları aza indirmektedir. Kapalı ahırlar soğuk bölgelerde çok tercih edilse de, hayvanları besleme, gübre atımı, süt sağımı ve sulama yaparken zorluk çıkartmaktadır. Kapalı ahırlar için uygun duvar yüksekliği en az 3 metre olmalıdır. Yapılacak ahırda pencere sayısı ise kapalı alana oranla %5 inden az olmamalıdır. Çatıdaki havalandırma bacaları da içeriye girecek temiz havayı sağlayacak şekilde dizayn edilmelidir. Daha çok soğuk bölgelerde tercih edilen bu ahır tipinin maliyeti diğerlerine oranla daha yüksektir.

Yarı Açık Ahır Projesi

Yarı Açık Ahır Projesi

Yarı Açık Ahırın Avantajı Nedir?

Güneye bakan kısmı açık duvarla çevrili, diğer üç tarafı kapalı bu sistemde hayvan başına 5-6 metre yer ayrılmaktadır. Aynı yaş ve cinse sahip süt hayvanlarına daha fazla yer ayırırsak hayvanların beslenmesi, süt sağımı ve takipleri sizin için daha kolay olacaktır. Zemine verilecek eğimde hayvanların altında su birikmesini azaltarak hayvanların sağlıklı koşullarda yaşamasını sağlamaktadır. Hayvan arası padoklara bölünerek bağsız bir şekilde hareket etmeleri sağlanır. İşçilik ve malzeme maliyeti daha düşük olan bu sistemde havalandırma koşulları ve ışık alma kapasitesinin yüksek olması hem verimi artırır hem de hastalıklarla mücadeleyi kolaylaştırır bu yönden avantajlıdır. Sadece buradaki en önemli nokta iklim koşullardır. Kış mevsiminde sert geçen hava koşulları hayvanları olumsuz etkileyecektir. Süt sığırı besiciliğinde yarı açık barınağa ek olarak sağım hane, doğum odası, yem deposu gibi alanlara da ihtiyaç olacaktır. -17 dereceye kadar verimlerinde düşüklük olmasa da kışların daha ılık geçtiği yerlere kurulması tavsiye edilen bu yapıda kışın hayvanları desteklemek için daha kaliteli yem verilmelidir.

Sundurmalı Ahır Proje Örneği

Sundurmalı Ahır Proje Örneği

Sundurmalı Ahır Nerelere Kurulur?

Sundurmalı yani, üstü kısmen kapalı ya da sadece rüzgar alan tarafı kapalı olan ahır tipidir. Dört tarafı açık olacak şekilde de yapılır ancak sert rüzgarların estiği bir bölgede kurulacaksa tek tarafı kapatılmalıdır. Ilıman iklim koşullarında rahatlıkla az bir maliyetle bu ahır tipinde hayvancılık yapılabilir. Hem maliyet açısından hem de hayvanların dışarı ile iç içe olduğu bu yapıda hayvanların bakımı, süt sağımı ve beslenmesi çok rahat yapılabilmektedir. Ayrıca yem deposu, süt sağım odası ve doğum odası yapıldığında ahırınız tamam demektir. Serbest duraklı bir ahır tercihi bu yapı için uygundur. Hayvanların zemini için kullanacağınız sap ya da kum hijyenik yataklığı sağlayacaktır. Sağım için tercih edilen ayrı bir alan sütün hijyenik ortamda sağılması içindir. Az sayıda hayvanınız için bu tür bir yapı tercih ettiğiniz de maliyet düşündüğünüzden daha az olacaktır. Gerekli yaşam koşullarını oluşturduğunuzda iş sadece beslenme ve rutin sağlık kontrollerine dikkat edilmesine kalıyor.

Devletten Hibe Alarak Kurulmuş Örnek Ahır Projesi

Belirlenen koşullara uygun bir proje sunduğunuzda bu işletmenin kurulumunun her aşamasında devlet desteğinden yararlanabilirsiniz. Projeniz kabul gördüğünde en uygun miktarlarda işletmenizi kurmanız mümkün. Öncelikle projenizin kurulum aşamasına geçmesi için bir mimari çizim yaptırmanız gerekmektedir. Statik hesaplamalar ve ruhsat aşamasındaki masraflarda buna dahil edildiğinde 20 bin lira gibi bir masraf ortaya çıkmaktadır. Yapılan örnek ahır projesine baktığımızda; 780 m2 ahır+ 140 m2 gübre çukuru ve 100 m2 sağım hane inşaatı için 330 bin lira gibi bir masraf ortaya çıkmaktadır. Bu 330 bin liranın 150 bin lirası devletten alınan hibe ile gerçekleştirilmiştir. Modern bir tesis kurulumunda ihtiyaç olan tüm makine ve ekipmanlar içinde devletin teşfiği devam etmiş 300 bin lira hibe alınmıştır. İlave olarak gerekli olan yem deposu içinde proje kabul görmüş 600 m2 alana 200 bin lira ile kaba yem deposu kurulmuştur. Toplamda 830 bin liraya mal olan bu projenin kurulumunun 400 bin lirası devlet teşvikleri ile sağlanmıştır.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.